Gospodarstveniki državi: odpravite ovire, da bomo lahko uspešni!

Vrh slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju, na katerem več kot 400 gospodarstvenikov, predstavnikov vlade, domače in tuje politike razpravlja o različnih aktualnih temah, je letos potekal v znamenju zahtev po industrijskem preporodu.

Gospodarstveniki si želijo ukrepov države, saj je na primer zaradi birokracije, visoke obdavčitve dela, pomanjkanja razvojnih kadrov in preslabe promocije našega gospodarstva v tujini poslovno okolje v Sloveniji ovira vsem, ki bi radi uspeli.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pričakujejo, da bo družba prepoznala, da je gospodarstvo in z njim industrija gonilo delovnih mest, s čimer je povezana dobrobit družbe je povedal predsednik zbornice Marjan Mačkošek.

V Sloveniji je namreč v industriji v 18.000 podjetjih zaposlenih 188.000 ljudi, kasneje pa je nanjo vezanih še 30-55 % delovnih mest v storitvenih dejavnostih. Sloveniji na poti iz krize pomaga izvoz. Večino izvoza pa ustvarja industrija in z njo povezane dejavnosti.

Minister delil obljube

Zdravko Počivašek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je dejal, da je cilj vlade konkurenčnost Slovenije na svetovnih trgih. Ob tem obljublja »zmanjšanje administrativnih ovir, znižanje stroškov delovne sile z davčnim prestrukturiranjem višjih plačnih razredov in povečanje fleksibilnosti delovne zakonodaje s ciljem imeti več zaposlitev za nedoločen čas

Kaj sloveniji svetuje komisarka za notranji trg?

Vrha se je udeležila tudi evropska komisarka za notranji trg Elzbieta Bienkowska, ki svetuje, naj Slovenija izkoristi svoje priložnosti, spodbuja tuje naložbe in izvede reforme, ki so potrebne. S temi spremembami slovensko gospodarstvo zmore postati razviti del evropskega gospodarstva ter lahko doseže gospodarsko rast, ustvarjanje novih delovnih mest in zagotavljanje višje kakovosti življenja, je še dodala.

Manifest industrijske politike

Na GZS pravijo, naj se vlada uči od zmagovalcev krize. Ti namreč govorijo o industrijskem preporodu. Da bi do razprave o njem prišlo tudi v Sloveniji je GZS pripravila Manifest industrijske politike, ki opozarja na glavne pomanjkljivosti slovenske industrije in gospodarstva kot celote in ponuja rešitve. Te pomankljivosti so neprimerno poslovno okolje, ki ga lahko izboljša država,preslaba davčna in kadrovska politika, ne (ali premalo)strateška in na prihodnost naravnana razvojna politika in prešibka promocija Slovenije na tujih trgih.

Cilj manifesta industrijske politike je do leta 2020 zvišati dodano vrednost v najmočnejših slovenskih industrijskih panogah na 80 % povprečja EU, kar pomeni realen dvig za 2 odstotni točki na leto.

O tem, kako dobro gre Sloveniji in našemu gospodarstvu na svetovnem trgu, smo na Domovini pisali v prispevku  Slovenija na svetovnih lestvicah: kako dobri smo v resnici?

Komentiraj