Glede širjenja koronavirusa med Slovenci spet raste optimizem in prepričanje o ustreznosti ukrepov

Agencija Valicon v javnomnenjski anketi pridobiva podatke med Slovenci starimi med 18 in 75 let, v kateri skozi čas spremljajo odzive javnosti na ukrepe in življenje v epidemiji koronavirusa in po njej.

Iz rezultatov lahko razberemo, da zaskrbljenost glede širjenja novega koronavirusa v zadnjih tednih rahlo upada. A je precej večja, kot na začetku poletja, hkrati pa manjša, kot je bila ob razglasitvi epidemije marca. Zaskrbljenost glede koronavirusa razmeroma dosledno sledi številu pojavljajočih se primerov, saj je bila daleč najnižja v začetku junija, ko smo v Sloveniji  beležili nekaj dni brez pozitivnih testov. 

Povečuje se tudi delež tistih, ki pravijo, da so glede pričakovanj o svojem finančnem stanju preskrbljeni.

Se pa je za 6 % povečal delež tistih redno zaposlenih, ki pravijo, da so zaskrbljeni za svoje delovno mesto, a velika večina še vedno ni zaskrbljena.

Anketo je Valicon opravil med 7. in 10. avgustom 2020, rezultate pa je predstavil danes. Spletna anketa je bila objavljena na vzorcu 593 ljudi.

Iz nje lahko razberemo, da so Slovenci glede širjenja novega koronavirusa manj zaskrbljeni kot so bili še pred mesecem, dvema ali tremi. Viden je pozitiven trend, a še v začetku junija je več tistih, ki jih virus ni skrbel, nakar je zaskrbljenost poskočila.

Danes je bolj zaskrbljenih 61%, kar je 3 odstotne točke manj kot ob koncu julija, 23 odstotnih točk manj kot konec marca in 14 odstotnih točk več več kot v začetku junija.

Krepi se tudi odstotek ljudi, ki meni, da so ukrepi za obvladovanje širjenja virusa ravno pravšnji. Tako meni 47 % vprašanih v raziskavi, kar je 5 odstotnih točk več kot pred 14 dnevi in 11 več kot ob koncu junija.

Za enak delež se je zmanjšal tudi odstotek ljudi, ki meni, da so ukrepi premalo strogi. 3 odstotne točke več ljudi kot ob koncu julija pa meni, da so ukrepi prestrogi.

Kar za 13 odstotnih točk pa se je povečal delež ljudi, ki pravijo, da so glede pričakovanj o svojem finančnem stanju preskrbljeni. Ta odstotek je bila marca 2020 pri 15 %, danes pa je pri 28 %. Za 15 odstotnih točk se je zmanjšal tudi delež tistih, ki pričakujejo poslabšanje finančnega stanja in so že zmanjšali obseg potrošnje. Se je pa za 4 odstotne točke povečal delež tistih, ki pravijo, da je njihovo finančno stanje slabše in da je obseg potrošnje že znižan.

Med redno zaposlenimi je poraslo število zaskrbljenih za svoje delovno mesto, a štiri petine sodelujočih izguba službe še vedno ne skrbi. Enak delež redno zaposlenih pa pravi, da je obseg njihovega dela enak ali celo večji kot je bil pred epidemijo.

Ljudje se na življenje s koronavirusom vse bolj navajajo

Še najmanj se spreminja doživljanje situacije življenja s koronavirusom. Kar 11 odstotnih točk manj Slovencev v primerjavi s sredino julija meni, da je situacija z epidemijo neprijetna in utrujajoča. 8 odstotnih točk več ljudi meni, da je situacija sprejemljiva, 3 odstotne točke več pa jih pravi, da je glede na nove razmere normalna.  Dve odstotni točki več ljudi meni, da je situacija kritična, odstotno točko več pa jih meni, da je povsem normalna kot pred virusom.

58 % sodelujočih v anketi sicer meni, da je situacija glede širjenja koronavirusa bolj pozitivna, 42 % pa, da bolj negativna.

Komentiraj