Evropska unija si želi zaloge plina pred zimo, energetsko učinkovitost in več gozdov. Kakšne vse ukrepe so te dni sprejeli v Bruslju?

vir: Freepik.com

Svet Evropske unije za okolje je danes sprejel pogajalsko stališče (splošni pristop) o predlogu za omejitev porabe izdelkov, ki prispevajo h krčenju ali propadanju gozdov. Poleg tega pa je sprejel tudi splošni pristop o dveh zakonodajnih predlogih, ki obravnavata energijske vidike podnebnega prehoda EU v okviru svežnja „Pripravljeni na 55“: direktivi o energiji iz obnovljivih virov in direktivi o energijski učinkovitosti. Dogovora sta osnova za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom.

Svet za energijo pa je včeraj dokončno sprejel uredbo, ki naj bi zagotovila, da se kljub motnjam na trgu s plinom zmogljivosti za skladiščenje plina v EU napolnijo pred zimsko sezono in da si jih države članice lahko delijo v duhu solidarnosti.

Globalni boj za obstanek gozdov

Svet se je dogovoril, da bo določil obvezna pravila potrebne skrbnosti za vse gospodarske subjekte in trgovce, ki dajejo na trg EU, omogočajo dostopnost ali izvažajo naslednje proizvode: palmovo olje, govedino, les, kavo, kakav in sojo. Pravila veljajo tudi za številne pridobljene proizvode, kot so usnje, čokolada in pohištvo.

Poleg tega naj bi vzpostavili sistem primerjalne analize, ki bo tretjim državam in državam EU določil stopnjo tveganja v zvezi s krčenjem gozdov (nizko, standardno ali visoko). Kategorija tveganja bi določila raven posebnih obveznosti izvajalcev in organov držav članic za izvajanje inšpekcijskih pregledov in nadzora. To bi pomenilo okrepljeno spremljanje za države z visokim tveganjem in poenostavljeno dolžno skrbnost za države z nizkim tveganjem.

“Zagotoviti moramo, da izdelki, ki jih uporabljamo doma, ne prispevajo k izčrpavanju gozdnih rezervatov na planetu. Inovativno besedilo, ki smo ga sprejeli, bo omogočilo boj proti krčenju gozdov v Evropski uniji in tudi zunaj nje. To je velik korak naprej, ki kaže tudi na naše ambicije glede podnebja in biotske raznovrstnosti,” je na tiskovni konferenci dejala Agnès Pannier – Runacher, francoska ministrica za energetski prehod.

Solidarna popolnitev zalog plina pred zimo

Svoja prizadevanja in uredbo je francoska ministrica komentirala z besedami: “Na podlagi pogajanj, ki so potekala manj kot dva meseca, ima Unija zdaj na voljo instrument, ki od vseh držav članic zahteva, da zimsko obdobje pričakajo z zadostno zalogo plina in ki olajšuje delitev med državami. Pozdravljam to zelo operativno uredbo, ki v trenutnem mednarodnem kontekstu omogoča krepitev evropske energetske odpornosti in konkretne solidarnosti med državami članicami.”

Uredba določa, da morajo biti podzemna skladišča plina na ozemlju držav članic pred začetkom zime 2022/2023 napolnjena do najmanj 80 % njihovih zmogljivosti, pred začetkom naslednjih zimskih obdobij pa do najmanj 90 %. Na splošno si bo Unija v letu 2022 kolektivno prizadevala za napolnjenost v višini 85 % skupne zmogljivosti podzemnih skladišč plina.

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri

Svet je sprejel pogajalski stališči (splošna pristopa) o dveh predlogih, ki obravnavata energijske vidike podnebnega prehoda EU v okviru svežnja „Pripravljeni na 55“: revizijo direktive o energetski učinkovitosti in revizijo direktive o energiji iz obnovljivih virov.

Francosko predsedstvo je predstavilo poročilo o napredku v zvezi s predlogom o energijski učinkovitosti stavb. Ta direktiva naj bi znatno pripomogla k izpolnitvi ciljev EU glede razogljičenja, določenih za leti 2030 in 2050. Stavbe porabijo 40 % energije v EU ter povzročijo 36 % neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov, povezanih z energijo.

Več držav članic je zaprosilo za večjo prožnost ter tehnično in gospodarsko prepoznavnost, čeprav je nekaj držav članic ukrep pozdravilo. Dejansko je bilo navedeno, da bi bil ukrep težko izvedljiv, bi vključeval previsoke stroške v primerjavi s koristmi in bi v nekaterih državah članicah povzročal težave v zvezi z lastninsko pravico.

Ministri in ministrice so se seznanili tudi s poročilom predsedstva o napredku v zvezi s predlogom o zmanjšanju emisij metana v EU. Delegacije so tudi poudarile, da je treba ohraniti določeno stopnjo prožnosti pri izvajanju ukrepov, da bi se upoštevale nacionalne posebnosti. Zahtevale so tudi pojasnila, in sicer zlasti glede izbranega instrumenta (uredba namesto direktive), glede opredelitve neaktivnih ponorov, glede mednarodne razsežnosti (dostop podatkov,nevarnost nelojalne konkurence, diplomatski ali regulativni pristop),povezave, ki bi jo bilo mogoče vzpostaviti z mehanizmom za prilagoditev na mejah ali sistemom za trgovanje z emisijami, glede metodologij, izbranih za merjenje, poročanje in preverjanje, glede določitve mejnih vrednosti emisij, glede pogostosti preverjanj in glede vloge nacionalnih organov.

Dogovor o odpornosti kritičnih subjektov

Predsedstvo Sveta in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o direktivi o odpornosti kritičnih subjektov. Delo se bo zdaj nadaljevalo na tehnični ravni, da se dokončno oblikuje začasni dogovor o celotnem pravnem besedilu.

Cilj te direktive je zmanjšati ranljivosti in okrepiti fizično odpornost kritičnih subjektov. To so subjekti, ki zagotavljajo ključne storitve, od katerih sta odvisna preživetje državljanov EU in pravilno delovanje notranjega trga. Omogočiti morajo, da se pripravijo na naravne nesreče, teroristične grožnje, izredne zdravstvene razmere ali hibridne napade, se z njimi spopadejo, se pred njimi zaščitijo, se nanje odzovejo in si opomorejo.

Danes dogovorjeno besedilo zajema kritične subjekte v številnih sektorjih, kot so energetika, promet, zdravje, pitna voda, odpadna voda in vesolje. Nekatere določbe osnutka direktive bodo veljale tudi za osrednje javne uprave.

Države članice bodo morale imeti nacionalno strategijo za povečanje odpornosti kritičnih subjektov, vsaj vsaka štiri leta izvesti oceno tveganja in opredeliti kritične subjekte, ki zagotavljajo bistvene storitve. Kritični subjekti bodo morali opredeliti ustrezna tveganja, ki bi lahko bistveno motila zagotavljanje bistvenih storitev, sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev svoje odpornosti in pristojne organe obvestiti o motečih incidentih.

Predlog direktive določa tudi pravila za opredelitev kritičnih subjektov posebnega evropskega pomena. Za kritični subjekt posebnega evropskega pomena se šteje, če zagotavlja bistvene storitve šestim ali več državam članicam. V tem primeru lahko države članice zaprosijo Komisijo, da organizira svetovalno misijo, ali pa lahko sama predlaga, da se v soglasju z zadevno državo članico ocenijo ukrepi, ki jih je zadevni subjekt uvedel za izpolnjevanje obveznosti, povezanih z direktivo.

15 komentarjev

 1. Svet za energijo pa je včeraj dokončno sprejel uredbo, ki naj bi zagotovila, da se kljub motnjam na trgu s plinom zmogljivosti za skladiščenje plina v EU napolnijo pred zimsko sezono.
  ***
  Z uredbo bodo napolnili plinska skladišča??
  A so se mogoče navdihnili pri Butalcih?

  • Včasih je potrebno poznati sistem nabave in skladiščenja po posameznih članicah EU. Do zdaj je veljalo, da vsaka sama nabavlja in zagotavlja zaloge. Od zdaj naprej pa članica pri dobavitelju še preveri, koliko dodatnih količin še lahko dobi in le tega se preusmeri v EU kvoto, ki jo dobijo ostale članice, ki imajo primankljaj. Logično, kajne?

   • Ja v Butalah je logično, da če imaš prazno skladišče in ne veš od kod in kako naj bi ga napolnil, da se potem posvetiš razdelitvi tega, česar ni. Butalci to razumejo, drugi pač ne.

   • No, pri nas v podjetju imamo trenutno enak sistem, da vse hčerinske firme poskušajo nabaviti kritične surovine po čim boljših pogojih tudi za ostale v skupini. Tako da vaš sarkazem lahko malo umirite. Pa druge države so načrpane količine povečale tako da vaš komentar nima prave podlage. Trenutno je bolj problem logistični. Kako plin iz drugih držav pripeljati v skladišča. Poleg plinovodov, ki pa niso povsod razpeljani, je edina opcija utekočinjanje plina in prevoz z ladjami. Kar se tudi pospešeno izvaja.
    Drugače je pa problem tudi dobava pšenice iz Ukrajine, saj so Rusi blokirali morsko pot. Zdaj je naročenih cca. 1000 kamionov in železniški vagoni, ki bodo to nadomestili, kolikor bo mogoče.

   • Slovenec sm, ni terminalov za utekočinjen plin, ni posebnih ladij za prevoz le-tega. To bo trajalo desetletje in več, da se zgradi infrastruktura in ladje. V tem času bo Evropa crknila. Poleg tega bo utekočinjen plin najmanj 10x dražji. Evropa bo izgubila dosedanje konkurenčne prednosti zaradi poceni ruskega plina. Sadiš rožice…

   • Oprostite, po tem, kar smo videli od Bruhlja v času Covid krize, ko so starejše in bogatejše članice nasilno prevzemale naročila opreme, kradle na letališčih, retardirana Von der Leyen pa niti razdeljevanje cepiva ni znala pošteno usmerjati za vse članice, ponavljam, kdor temu verjame je teleban.

   • No, vsekakor je v teh poslih tudi prisotna korupcija vendar pa je večina ukrepov logistično dobro podprtih. Če ne bi bilo, ne bi gospodarstvo v kriznih časih tako dobro delalo.
    Samec, glede razdeljevanja cepiv je bila sprejeta kvota in ni res, da so bogatejše članice nasilno prevzemale opremo. Bili so posamezni primeri, ko ni bilo čisto jasno, komu je pošiljka namenjena in je bila zmeda. Ampak generalno so cepivo dobile vse članice enakomerno glede na število prebivalcev in delež kritičnih ljudi z večjiim tveganjem. So si pa članice med seboj tudi pomagale.

   • Rasputin, sodelujem v podobnem sektorju in vem kako stvari delujejo. In sistemi delujejo, zato jim zaupam. Seveda so tudi odstopi ampak generalno pa zadeve štimajo. Če ne bi, potem države članice ne bi hotele biti več v EU, ker ne bi hotele delovati v krivičnem sistemu. Je pa EU vedno večja in je težko usklajevati vse akterje. In verjemite, da v Bruslju velika večina zaposlenih dela zelo veliko, da najprej pripravi vse predloge, potem usklajevanja in na koncu izvedba. To ni tako, kot pri nas. Tam je hitrost delovanja vsaj 10x večja od naše javne uprave.
    Bo pa vedno težko zadovoljiti želje vseh. In male države morajo najti tukaj svoje mesto. JJ je to dobro znal. Se vidi po obiskih sedanje vlade. Ko gredo tja, najprej razlagajo, kako bodo uresničevali svoj program. Potem pridejo nazaj in povejo, da bodo uresničevali tisto, kar se je JJ že zmenil.

 2. @ slovenec sm, zgodba o LPG plinu je pravljica, kar sem že večkrat povedal. Ladij je toliko kot jih je. Pljujeo enkrat na leto. In tudi na tem portalu je že bil članek na to temo. Tudi če bi vseh 600 in nekaj prevoznikov vozilo od tega trenutka le v EU, kar je nemogoče, bi še vedno vse skupaj naneslo le 30% porabe plina EU. Zato sem zameril Vrtovcu njegovo nakladanje. Rusija je poganjala EU stroj, pa če je to komu všeč ali ne. In tu tiči edini racionalni razlog za vojno v Ukrajini. Kako uničiti EU industrijo, izstradati Rusijo ( kar je seveda spodletelo ) in napolniti žepe orožarjev. To je vse.

  • Ne pišeš – korektno: drugim očitaš “butalstvo” – a ravno tvojemu pisanju se da očitai – “BUTALSTVO”.
   Namreč: če so Rusi v dolgem obdobju vsiljenega
   – grobo nasilno seveda – jim BOLJŠEVIZMA, STALINIZMA.., PUTINSTVA
   – pozabili – kako se korektno KMETUJE – potem naj pač: STRADAJO
   – OB PREOBILJU ZEMLJE, KI JO IMAJO !
   Koliko pa sploh še je po narodnosti – pravih RUSOV – par milionov ?
   Večina prebivalstva Putin Rusije – SO VERJETNO – NErusi.
   Se strinjam z mnenji gospoda “Ljubljana”: za nas Slovence so pomembni konkretni vidiki organiziranosti kvalitetnih storitev namenjenih nam državljanom in posebnih storitev s slovensko narodnim predznakom. Ter obstoj možnosti za čimbolj ugodno izvajanje naših osebnih slovenskih dejavnosti – od kmetovanja, obrti, podjetništva, do kulture. Do lastnih kultuno-intelektualnih dejavnosti in storitev.
   SVETOVNE RAZMERE SEVEDA SO POMEMBNE, A MI SLOVENCI NISMO POVZROČALI IN NE POVZROČAMO – NOBENIH VOJN:
   PAZITI MORAMO LE, DA NE BO SPET KAJ stalinizmu enako slabega OZ. PODOBNEGA – SPET IZ TUJINE – zanešeno v našo edino domovino – in državo R. SLOVENIJO.
   Na POTEK SPLOŠNIH SVETOVNIH RAZMER MI SLOVENCI – KAJ DOSTI VPLIVATI – NE MOREMO.
   Glede Ukrajine lahko le s simpatijo in z dobrimi željami gledamo na sedanje borbe neruskih Ukrajincev – za dokončano in za res pravo oamosvojitev Ukrajine od Ukrajino in neruse Ukrajince – tisočletnega zatiranja – s strani MOSKVA-RUSOV.
   Meni OSEBNO TA DOMNEVNO SPORNI PODJETNIK Martin O. OSEBNO ni poznan: o njem vem le, da je bil med akterji konca TISKARNE DELO: izčrpane delavke te EX KOM–SOC tiskarne so bile brez odpravnin- POSLANE v upokojitev Z MIZERNIMI POKOJNINAMI.
   L.r.
   vztrajnik Odbora 2014,Janez Kepic-Kern, 70 let, ex OK knjižničar v LJ, nečlan strank in neformalnih združenj, nenaročen, od nikogar plačan – osebni zapis, nealkoholik sem, nekaznovan.
   Ne odgovarjam na “reply” zapise na tem portalu pišočih domnevno ex KP, ZK SD itd. piscev IN VULGARNIH PROVOKATORJEV, KI JIH IMAM POD “BLOKADO” – njih polit packarijje – naj lepijo kar na portale “MLADINE”, SD, Levica”, “Svoboda”, MMC RTVSLO, NECENZURIRANO itd, ČE JIM BODO DOVOLILI

Komentiraj