Evropska komisija v imenu vrednot začela vojno proti Poljski in Madžarski zaradi zoperstavljanja LGBTQ ideologiji

foto: ec.europa.eu

Evropska komisija je sprožila postopek za ugotavljanje kršitev evropskega prava proti Madžarski in Poljski. Očitajo jima kršitve s področja enakosti in temeljnih pravic, ki so zapisane v 2. členu Pogodbe Evropske unije. Na Madžarskem se očitek nanaša predvsem na nedavno sprejeti zakon, ki prepoveduje promoviranje homoseksualnosti in spolne identitete, ki ni skladna z biološkim spolom posameznika, pri mlajših od 18 let.

Na Poljskem se očitki nanašajo predvsem na nekatera območja predvsem na jugovzhodu države, ki so razglasila, da so območje, prosta LGBT propagande.

Gre za dolgotrajen proces, ki pa se lahko naposled konča z občutnimi finančnimi kaznimi, če bi se izkazalo, da državi resnično kršita evropsko zakonodajo.

Na Madžarskem »problematičen« zakon o prepovedi promoviranja homoseksualnosti mladoletnikom

Evropsko komisijo je nedavno razjezil Madžarski zakon, ki pri mladoletnih prepoveduje promocijo homoseksualnosti in identifikacije s spolom, ki ni enak biološkemu spolu posameznika. Madžarska je zakon sprejela v juniju, veljati je začel v tem mesecu.

Madžarska želi z zakonom preprečiti vdor promocije LGBT vsebin otrokom, posebej v šolah, medijih in pop-kulturi, ki je vse bolj prisotna po Zahodnih državah (podrobnosti zakona). Ponekod gredo celo tako daleč, da otroke že vzpodbujajo, da začnejo s procesom spremembe spola, čeprav imajo duševne težave na povsem drugem področju.

Evropsko komisijo je zmotila tudi zahteva madžarskih oblasti, ki so od založnika LGBT pravljice za otroke zahtevali, da knjigo opremi z opozorilom, da vsebuje obliko vedenja, ki deviira od tradicionalnih spolnih vlog.

Evropska komisija posledično Madžarski očita vrsto kršitev Evropskih pravil. Med drugim prostega čezmejnega dostopa do avdio-vizualnih vsebin, prostega trga in prostega prehoda blaga in storitev, diskriminacije, direktive GDPR in drugih. Prav tako so prepričani, da zakon posega v človekovo dostojanstvo, svobodo izražanja in informiranja in spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Kršili naj bi tudi drugi člen Pogodbe Evropske unije in sicer del, kjer so navedene Evropske vrednote.

2. člen Pogodbe Evropske unije:

Unija je ustanovljena na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakopravnosti, vladavine prava, spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami, ki pripadajo manjšinam. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, v kateri prevladujejo pluralizem, ne-diskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakopravnost žensk in moških.

Na Poljskem še vedno glavni očitek v zvezi z območji, prostimi LGBT ideologije

Poljski vladi komisija očita, da ni ustrezno reagirala na poizvedovanje Evropske komisije v zvezi z razglasitvijo območij, prostih LGBT ideologije. Slednje so razglasile nekatere občine in nekatere pokrajine, večinoma na jugovzhodu Poljske. Gre za simbolično dejanje nekaterih občin in regij, ki so z razglasitvijo omenjenih con skušale nakazati, da si na svojem območju ne želijo propagande LGBT ideologije in ne za pregon LGBT oseb.

Evropska komisija je zaskrbljena, da bi omenjene cone lahko bile v nasprotju z evropsko zakonodajo glede ne-diskriminacije na temelju spolne usmerjenosti. V ta namen želi opraviti poglobljeno analizo, za kar pa potrebuje celovite informacije s strani poljskih oblasti. Le-te informacij komisiji niso posredovale. Evropska komisija tako Poljski očita, da ni sodelovala z institucijami Evropske unije, čeprav to od nje zahteva Pogodba o Evropski uniji (Člen 4).

Dolgotrajen postopek, ki pa se lahko konča s finančnimi kaznimi za državo »kršiteljico«

Evropska komisija, katere vloga je tudi bdenje nad spoštovanjem evropskih pogodb, je tako sprožila prvi korak v procesu ugotavljanja kršitev. Državi imata zdaj dva meseca časa, da Evropski komisiji odgovorita in obrazložita svoj pogled na problematiko.

Če po tem Evropska komisija še vedno ocenjuje, da država krši evropsko zakonodajo, ji pošlje uradno zahtevo za spoštovanje evropske zakonodaje, država pa ima nato dva meseca časa, da sporoči, katere ukrepe je sprejela v zvezi z obravnavanimi očitki. V kolikor država še vedno ne »uboga« komisije, lahko ta sproži postopek pred Sodiščem EU-ja. Slednje lahko državi odredi, kakšne akcije mora izvesti in morebitne kazni.

V kolikor država tudi slednje sodbe ne bi upoštevala, lahko sodišče na predlog komisije državi članici odredi finančno kazen, glede na resnost kršitve, trajanje kršitve in finančne zmožnosti države.

LGBTQ manjšina je absolutna prioriteta te Evropske komisije in Evropskega parlamenta

Predsednica Evropske komisije je v začetku julija vehementno izjavila, da »Evropa nikoli ne bo dovolila, da bi bili deli naše družbe stigmatizirani. Pa naj bo to zaradi tega, koga ljubijo, starosti, etnične pripadnosti, političnega mnenja ali verskega prepričanja.«

Več kot očitno v Evropi tudi velja vrstni red, ki ga je navedla, pri čemer je spolna identiteta na prvem, versko prepričanje pa na zadnjem mestu. Prav ironično je, da je z omenjenimi akcijami komisija v imenu enega dela družbe povozila drugega.

Namreč, zato, da bi se en del družbe ustrezno počutil, je očitno treba prilagoditi celotno družbo, od tisočletnega instituta družine in zakonske zveze, do izobraževalnega procesa in načrtne seksualizacije otrok prek teh šolskih programov, kjer se o homoseksualcih uči že otroke v vrtcu, ki načeloma o tem nimajo niti najmanjšega pojma. V kolikšni meri to krši politična ali verska prepričanja kakšne drugega dela družbe, komisije očitno ne zanima.

Zanima pa madžarsko in poljsko oblast, ki sta bili izvoljeni prav z mandatom svojih lastnih volivcev, da nekaj ukreneta na tem področju. Pustimo debato o tem, kako spretni in kreativni so pri izvajanju le tega v praksi za kdaj drugič in tokrat ocenimo le, da je prav na področju LGBT Evropska komisija izjemno zagreta pri pregonu »grdih račkov«, ki se ne uklanjajo LGBT ideologiji.

Kršitev s področij, ki jih očitajo Madžarski, bi verjetno lahko našli več kot dovolj za podoben postopek v skoraj vsaki Evropski državi.

Več kot jasno je torej, da ne gre (v prvi vrsti) za kršitev temeljnih pogodb, kaj šele temeljnih vrednot Evropske unije, ampak spraviti upornika “na kolena” in dati zgled drugim Evropskim državam, da se ne bi podale na pot zaščite tradicionalnih vrednot družine in življenja, četudi bi na volitvah zmagale stranke, ki bi imele takšne vrednote. Velika neznanka pa ostaja, kdo in na kateri točki bo v tem spopadu popustil prvi, Evropska komisija ali Poljska in Madžarska.

37 komentarjev

 1. Vse bolj se mi zdi, da v Bruslju ZLORABLJAJO BESEDO “vrednota”.

  Istočasno, ko poudarjajo enakopravnost LGBT, ki jo imajo že zagotovljeno – tako na Madžarskem, kot Poljsem, imam občutek, da postajajo klasične družine neenakopravne – glede na priviligirane aktiviste LGBT.

  Če staršem hočejo nasilno odvzeti – vzgojo otrok, to ni več “vrednota”, ampak nasilje nad tujimi otroki.

  Tu mislim, da je EU Komisija, glede Madžarske PREKORAČILA POOBLASTILA.
  Če v pristopni pogodbi piše, da so DRŽAVE notranje samostojne tudi glede izobraževanja, potem EU komisija nima pravice urejevati ŠOLSTVA v posamezni državi.

  Komisija se zadnje čase že smeši.
  Ali ni podpredsednik komisije Timmermans Nizozemec?
  V Sloveniji je kritiziral svobodo NOVINARSTVA, medtem ko ni videl, da v njegovi državi celo umorijo novinarje v prid mafije. V Sloveniji pa naši novinarji celo SVOBODNO LAŽEJO !

  Če bo EU uporabljala DVOJNA MERILA, se bo začela sesuvati.
  Unija naj bo skupnost ENAKOVREDNIH DRŽAV!

 2. Ja ja, korporacije in finančni špekulanti zahtevajo glajhšaltungo, vse drugo je v napoto. Uničenje tradicionalne družine in vere je poleg uvažanja tujerodnih ljudstev najučinkovitejše sredstvo za razgradnjo suverenih nacionalnih držav. Plačani pajaci v Bruslju bodo še rohneli.

  • Igor, če izključujete neko skupino ljudi, potem pomeni, da Evrope ne bo več. Evropa je bila osnovana na krščanskih vrednotah in demokraciji. V primeru, da se vrednosti sistem menja, je potrebno na novo pridobiti soglasje. Če ga ni, skupnost razpade. Nima pa nihče nobene pravice kogarkoli izključevati.

  • Evropa je že izgubila velik Britanski trg, ne vem, če ji je v interesu, da zgubi tudi 70 milijonski trg Poljske in Madžarske in poceni delovno silo glede na zahodno delovno silo. Potem damo na tehtnico še varnost recimo Pariza ali Budimpešte. Ne vem kaj nam zahod še lahko ponudi. Zelo malo. Vrednote so šle, demokracija pa gre tudi počasi. Ko se bo zahod streznil bodo kandelabri polni tistih, ki so Poljake in Madžare zmerjali s fašisti in homofobi. Potem bo že prepozno.

 3. Igor, si premlad, da bi vedel, kako so komunisti gradili novi svet in novega človeka.
  Takrat se je uveljavila psovka “kozevativizem”.
  Vse, kar je slonelo na tradiciji , na trdnih temeljih, je bilo zavržno, konzervativno.
  Napredno je bilo graditi tovarne, kopati rude, premog in železovo rudo. Graditi železarne. zajeziti reke in graditi elektrane. Takrat so nastajali giganti težke indistrije. Takrat smo iz družbe kmetov zgradili družbo delavcev. Če ni šlo z milo, je šlo s silo.
  Marx in njegovi učenci so zahtevali izgradnjo novega človeka.
  In izgrajevali so ga na silo. Nekja bedakov so proglasili za udarnike in junake socialističnega dela, druge, ki pač takšnim parolam niso nasedli, pa so jih poslali na prevzgojo. To je bilo napredno. In ta naprednost je še sedaj očitno prisotna, tudi v tvoji glavi.
  Kar se pa gibanja LGBTQ tiče pa je izrodek. Gre za vse večjo in vse vplivnejšo skupino, ki iz svoje tragedije dela cirku in ga vsiljuje družbi.
  Narava pozna dva spola. Vse kar to ni je napaka narave. Humana družba je dolžna tolerirati takšne napake, kar stori z ustrezn zakonodajo, ko ne prepoveduje ali celo kaznuje spolne odnose, ki niso naravni. To so uzakonile vse demokratične družbe po svetu. S tem je zadovoljeno kriterijem človekovih pravic. Vse kar pa je več, je posiljevanje, prisiljevanje in gre v nasprotno smer. To ni več demokracija, to je diktatura.
  Vzamimo sicer banalni primer: šimpanz se ne spozna na matematiko, bi pa bilo koristno če bi se, saj bi lahko živel tako kot ljudje. Ali ne bi bilo napredno, če bi še šimpanze naučili matematike? Neumno, kaj ne?
  Narava se je poigrala z nekaterimi osebki in jim pomešala spolno aktivnost. S tem jih je prizadela. Vendar zakaj bi ti prizadeteži, frustriranci morali biti več, kot normalni ljudje?
  Zakaj zahtevajo več?
  Na svetu je ogromno neplodnih ljudi in naj ti gredo na cesto in zahtevajo, otroke?
  Na svetu je ogromno osmeljenih ljudi’ Naj gredo na cesto in zahtevajo partnerja?
  S kakšno pravico terjajo člani LGBTQ skupine več, večje pravica, kot jih imamo normalni ljudje?
  Če se bo kampanija nadaljeva, bodo bodoči razpisi, ali celo volivni kvorumi zahtevali določen procent LGBTQ članov.
  Recimo: Iščemo tajnico. Prednost imajo lezbijke..
  Ali pa zahtevek, da je v vsakem sklucu parlamenta 5% lezbijk in 6% homoseksualcev.
  To pa ne bo konzervativizem, Igor?

  • Podali ste dober prikaz sedanjosti – vreden razmišljanja.
   In dobro ste povedali, da v Bruslju se, namesto DEMOKRACIJE – poslužujejo DIKTATURE.

   To pa res ni napredek, kajti napredni, ki mislijo s svojo glavo, DIKTATURE – nikoli ne bodo sprejemali.
   Največja človekova pravica je SVOBODA, ki naj velja za vse, tudi za očeta in mater ter njune otroke! In prav to izvajajo na Madžarskem.

   Ali je normalno, da v Bruslju kratijo svobodo tem KONSERVATIVNIM državam in njihovim državljanom, samo zato, ker se trudijo ohranjati tradicionalne EVROPSKE vrednote naših prednikov?

  • Precej dvomim, da gre pri teh LGBTQ aktivistih zgolj za igro narave. Gre bolj za nekakšno modo, kot upor proti nečemu – morda proti zakonitostim življenja, ki od posameznika zahteva tudi odrekanje in odgovornost. Kot izraz težnje po užitkih. Zdaj ni neodgovorna spolnost več zanimiva, je treba dodati nekaj novega.

   Takole opisuje nobelovec Stefan Zweig v svoji knjigi Včerajšnji svet stanje v družbi pred 2. svetovno vojno:
   “Homoseksualnost in lezbičnost sta prišli v modo, a ne zaradi notranje potrebe, marveč iz protesta proti legalnim, normalnim ljubezenskim oblikam”. (Avstrija po 1. svetovni vojni)

   In še: “Niti Suetonov Rim ni poznal takih orgij, kot so bili berlinski transvestitski plesi, kjer je pod dobrohotnimi pogledi policije plesalo na stotine moških v ženskih krilih in žensk v moških oblekah. Po Kurfuersterdammu so se sprehajali rdeče naličeni mladeniči z umetnimi boki. V zatemnjenih barih si lahko videl državne uradnike, ki so nežno dvorili pijanim mornarjem.”
   Nemčija po letu 1920.
   “In tisti, ki so narod spravili v to zmedo, so z uro v roki smehljaje se čakali v ozadju: čim slabše v državi, tem bolje za nas!” Zveni znano?
   Dobro desetletje za tem je oblast prevzel Hitler. Tragične posledice so znane.

   Potrudimo se, da ohranimo vrednote in človeško dostojanstvo. Da ne bo prišlo do novih tragedij. Ni treba, da se zgodovina ponovi v njeni najbolj temni različici.

   • Mešanje jabolk in hrušk. Torej, ta svet razumem samo v primeru, če razumem deviantnost, se strinjam z vso njegovo nećednostjo ali pa sem ubogljiv in upogljiv komformist.
    Požvižgat bi moral tudi na vse vrednote, ki so stoletja izgrajevale ta naš ljubi svet in življenje na njem. Aha…samo potemtakem bi razumel svet v katerem živim !?
    Filozofiranje na to temo, ne prinaša nobenih pametnih rešitev temveč samo brezpredmetno nakladanje.

 4. Vprašanje, kaj se dogaja na Zahodu, je vprašanje, ki kot da presega domet človeške pameti. Zdi se, kot da bi nekdo zmešal glave predvsem politikom in njihovi vojski uradnikov, učiteljev, novinarjev, nevladnikov… Hujskajo vsakega proti vsakemu: homoseksualce proti normalno spolno usmerjenim, ženske proti moškim, črnce proti belcem, migrante proti domačinom, cepljene proti necepljenim, leve proti desnim, revne proti bogatim, avtokrate proti demokratom…
  Širi se cenzura, zapovedana je politična korektnost, nastaja kultura brisanja drugače mislečih, kultura užaljenosti vseh vrst, kultura nasilja zoper drugače misleče.
  Ampak vsak zakaj ima svoj zato.
  Zakaj sta v EU najbolj na udaru prav Madžarska in Poljska oziroma višegrajci? Ne gre za to, za kar naj bi dozdevno šlo. Gre za to, da se Madžarski in Poljski zlomi njuna avtonomija in njuna moč. Madžarska in Poljska imata svojo valuto. To pa pomeni, da sta relativno neodvisni od bančnega kartela, ki vlada Zahodu. Zato je lahko tudi njuna politika relativno neodvisna. Vse, kar prispeva k lomljenju hrbtenice naroda, je dobrodošlo: migranti, LGTB ideologija, militantni feminizem, militantne in skrajne politične ideologije, izkrivljeno pojmovanje pravne države, instrumentalizirani nevladniki, instrumentalizirani hujskaški mediji…
  EU niti približno ni to, kar smo nekoč mislili, da je: na človekovih pravicah temelječa vladavina prava. EU je v prvi vrsti agenda finančnega kartela, ki vlada Zahodu, za popolno obvladovanje sedanjih nacionalnih držav. V ta namen je treba prek množičnih migracij odpraviti evropske narode. Feminizem in odpravljanje moške supremacije v družbi prek njega, LGTB ideologija, politična korektnost, sovražni govor itd. – to je vse v funkciji odpravljanja evropskih narodov. Ko bodo slednji odpravljeni, bo oblikovana unitarna centralistična država, Združene države Evrope, v kateri bodo sedanje nacionalne države le še lokalne administrativne enote. Namesto v rokah narodov oziroma ljudi, bo politična moč v rokah mednarodnih velebankirjev, multinacionalk in njihovih pendantov.
  Zahodna Evropa je že bolj ali manj podlegla, vzhodna se še upira, toda globalistična klika je veliko močnejša od višegrajskih držav. Globalisti so veliko močnejši kot narodnjaki, izid tega spopada pa vnaprej znan – razen če se ne zgodi nepredviden dogodek, kot je bil brexit.
  https://www.youtube.com/watch?v=dvutAgHtrF4

 5. Pa še komentar k pisanju, mora biti vedno skladno s slovensko slovnico in pravopisom:

  Kdaj pišemo besede, ki se končajo na -ski, -ški z veliko začetnico in kdaj z malo?

  Takšne besede so lahko imena nekaterih držav in ustanov, recimo Madžarska, Poljska, Nizozemska ali Evropska komisija. V tem primeru jih vedno pišemo z veliko začetnico.

  Imamo pa tudi besede na -ski, -ški, ki niso imena držav, pač pa pridevniki, na primer madžarski predsednik, slovenska potica, evropski standardi. V tem primeru jih vedno pišemo z malo začetnico.

  Na žalost veliko avtorjev tega, kot je videti iz mnogih besedil, ne ve in potem tudi pridevniške besede na -ski, -ški pišejo z veliko začetnico, najbrž po vzoru angleščine. Nekateri gredo v tem posnemanju še dalje in tudi imena jezikov že pišejo z veliko začetnico, kar je za vsakega Slovenca huda napaka…

 6. Madžarska in Poljska imata prav. Ne moreš razlagati o neki ideologiji, ki se še razvija in sploh ni dorečena. Najprej so bili homoseksualci, potem LGTB, zdaj vidim kratice LGTBIQ. Zadnjič sem pa prebram, da imajo nekje že 48 različnih možnosti izbire spolne identitete. Saj se sploh ne da sestaviti izobraževalne vsebine, ki bi jo podajali.

 7. Zelo zaskrbljujoče je, da se Evropska komisija aktivno pod vodstvom predsednice iz Nemčije podreja manjšinskim ideologom in aktivistom ideologije spola ter manjšinskim ideologom in aktivistom ideologije LGBTQ+ in da je pri tem pripravljena dejavno in celo s pravnim in političnim nasiljem dobesedno “povoziti” tradicionalne večinske evropske krščanske in civilizacijske vrednote v korist najbolj militantno agresivnih spolnih družbenih manjšin.

  Zelo zaskrbljujoče je, da ob taki proti-krščanski, proti-večinski in proti-civilizacijski politiki Evropske komisije molče asistirajo ali celo aktivno z njo paktirajo združeni evropski krščanski demokrati oz. člani Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, Evropski komisiji in v Svetu Evrope.

  Zelo zaskrbljujoče je, da ob omenjenih poskusih brutalnega omejevanja civilizacijskih in mednarodno-pravno ter ustavno zagotovljenih svoboščin in odgovornosti staršev oz. družin za vzgojo lastnih otrok molče oz. pasivno asistira celo Sveti sedež pod vodstvom papeža Frančiška in z njim ter za njim celo vsa vesoljna RKC. Ni si mogoče zamisliti, da bi se kaj takega lahko dogajalo in zgodilo v času pontifikata katerega koli od prejšnjih Svetih očetov.

 8. La rebelión de las masas , José Ortega y Gasset, španski filozof piše daljnega leta 1929. Središče evropskega človeka je v težnji, da živi, ne da bi se podvrgel morali, ne da bi se podvrgel dolžnosti ljubiti, sprejemati odgovornost do bodočnosti, razumeti drugega kot sebe. Ne verjemite niti besed, kadar slišite mlade govoriti o »novi« morali. Če se človeku zljubi, da je revolucionar: njegovo navidezno navdušenje za delavca, reveža in družbeno pravičnost mu služi kot krinka, da SE LAHKO ZNEBI OBVEZNOSTI kot so vljudnost, resnicoljubnost, odgovornost do skupnosti . Vem za veliko ljudi, ki so stopili v delavsko stranko samo zato, da so v samih sebi dobili pravico prezirati inteligenco. Mladi so, ker so slišali, da ima mladenič več pravic kot dolžnosti. Človek- masa je čisto preprosto brez morale, ki je zavest o službi in obveznosti. Evropa je ostala brez morale

 9. Odlični komentarji! Le Igor vztraja na svoji ladji in ne ve, da je navrtana s vseh strani z ideologijo pogube! Konzervirati pomeni ohraniti! Vrednote so zato vrednote, ker so preživele v zgodovini in so temeljni pogoj za osrečujoče bivanje! Moderni človek bi vse kar imel in ne računa, da je odrekanje in žrtvovanje za nekaj in nekoga odrešujoče! Vztrajajmo pri tem!
  Vprašajte udeleženko parade ponosa, ko pride v leta, ali je srečna in zakaj!!
  Vprašajte zgarano ženo, ki je mati večim otrokom, kaj ji na starost prinaša veselje in občutek izpolnjenosti!
  Pravzaprav se ima vsak človek pravico odločiti kako bo živel, le drugih nima pravice posiljevati s svojimi idejami! Družino bomo branili do zadnjega diha!!

 10. Tovarišica Ursula (von der) Leyen! Že nekaj let zraven slovenske zastave ne izobešam več zastave EU. Tovarišica! EU se je poprašičila! Razumete, kaj to pomeni? Ne Madžarska in Poljska!!!! Poprašičila se je EU! Zato sem dal von in der v oklepaj. Ker je to znak plemstva, viteštva. V EU ni več viteštva in plemstva. S poprašičenjem ti atributi izginejo.

Komentiraj