EU in Združeno kraljestvo v sporazumu o Pogodbi o energetski listini dosegla izjemo za fosilna goriva

Vir: Pixabay

Naložbe v nove projekte na področju fosilnih goriv ne bodo več pravno zaščitene na ozemljih EU in Združenega kraljestva v skladu z dogovorom, doseženim v petek o reformi Pogodbe o energetski listini iz leta 1994.

Okoljske skupine in nekatere države EU, kot je Španija, so obsodile Pogodbo o energetski listini, ker krši cilje Pariškega sporazuma, saj nudi pravno zaščito naložbam v fosilna goriva, ki uničujejo podnebje.

To je priznala tudi Evropska komisija, ki je Pogodbo o energetski listini označila za “zastarelo” in pred štirimi leti v imenu 27 držav članic EU začela pogajanja o njeni reformi.

Leta 2019 so države članice v okviru pogovorov o reformi pogodbe ECT potrdile “pravico EU do regulacije” in pozvale, naj posodobljena pogodba odraža cilje bloka na področju podnebja in čiste energije.

Ti cilji so bili v dogovoru, objavljenem v petek, delno izpolnjeni.

“Izključitev pomeni, da v EU ne bi smelo biti zaščite naložb v fosilna goriva na podlagi energetske listine,” je dejal uradnik, ki je v četrtek novinarje seznanil z dogovorom.

Pravna zaščita za nove naložbe v fosilna goriva bo prenehala veljati “po 15. avgustu 2023” z “omejenimi izjemami”, je zapisano v povzetku sporazuma, ki ga je na družbenih omrežjih objavil visoki uradnik ECT.

Za obstoječe naložbe bo pravna zaščita prenehala veljati “po 10 letih od začetka veljavnosti ustreznih določb”, je navedeno v dokumentu.

Te določbe je podprlo tudi Združeno kraljestvo, ki se je pridružilo pobudi EU.

54 podpisnic Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, med katerimi je vseh 27 držav EU razen Italije, naj bi posodobljeno pogodbo uradno sprejelo na konferenci pogodbenic, ki je predvidena novembra.

Za sprejetje posodobljene pogodbe je potrebno soglasje. Veljati bo začela, ko jo bodo ratificirale vsaj tri četrtine podpisnic, kar lahko traja več let.

 

Komentiraj