Drago Ocvirk: Kaj prinaša ali odnaša migrantska kriza muslimanom in kristjanom?

V migrantski krizi, ki pretresa zlasti nekatere evropske države, je skrito mnogo več, kot se zdi na prvi pogled, piše dr. Drago K. Ocvirk v svojem članku na Portal+. Ne gre le za spopad krščanstva in islama, kot kažejo nekateri mediji, ampak za to, kako se bosta ti dve religiji spreminjali.

Živimo v “osnem” obdobju pravi dr. Ocvirk, kar pomeni, da se svet dokončno globalizira in da se družbene skupnosti spreminjajo. To velja tudi za Cerkev kot za Ummo (skupnost muslimanov po svetu). Nekoč je namreč enotnost Umme predstavljal kalif, ki je bil simbolni povezovalec islamske skupnosti. Temu ni več tako, ostaja pa zavest muslimanov o večvrednosti njihove religije.

Prav to je glavna bolezen Islama in vzrok neprilagodljivosti muslimanov v sedanjem svetu. Drugi primer tega navaja dr. Ocvirk v povzdigovanju šeriatskega prava na primeru bivšega muftija Džogića.

Tako obstaja glavna naloga Zahoda, da bodo migrante, ki prihajajo v Evropo čim hitreje integrirala. Le tako bodo muslimani dopuščali, da drugi niso manjvredni in bo to zagotovilo sožitja in trajnega miru.

Krščanska skupnost deluje drugače. Katoliška Cerkev pod vodstvom papeža Frančiška poziva k pomoči beguncem in migrantom, kar dokazujejo tudi besede Slovenske škofovske konference. Prav tako je tudi pri protestantskih cerkvah, medtem ko imajo pravoslavne cerkve zaradi neposredne meje z islamom in izkušenj, bolj odklonilno mnenje do prihodov tujcev v Evropo.

Od odločitev krščanske in muslimanske skupnosti je odvisen nadaljnji razvoj vsega človeštva, še pravi Ocvirk v članku za Portal PLUS, “saj ni mogoče, da ne bi pogledi dveh tretjin človeštva ne vplivali na njegovo rast oziroma njegovo nazadovanje”.

Komentiraj