Dr. Jernej Letnar Černič: Podnebne spremembe, multinacionalke in človekove pravice

Vir foto: pixabay

Dr. Letnar Černič v komentarju na Ius-info piše o povezavi med podnebnimi spremembami in človekovimi pravicami kot sredstvu za varstvo pred podnebnimi spremembami. Filipinska komisija za človekove pravice je denimo kot ena izmed prvih že leta 2016 prejela predlog številnih civilnodružbenih organizacij za obravnavo odgovornosti največjih multinacionalnih gospodarskih družb za negativne posledice podnebnih sprememb na uresničevanje človekovih pravic filipinskega prava, pred kratkim je nato objavila poročilo na podlagi »nacionalne preiskave o podnebnih spremembah«, ki vsebuje zaključke glede obveznosti filipinske in ostalih držav ter skoraj petdesetih transnacionalnih energetskih družb za podnebne spremembe, piše dr. Letnar Černič.

Filipini so že dalj časa ogroženi zaradi podnebnih sprememb, znanstveniki pa jim napovedujejo občutno zvišanje morske gladine v naslednjih desetletjih. Po ugotovitvah tamkajšnje komisije za človekove pravice, je odgovornost gospodarskih družb skrbni pregled človekovih pravic, da do kršitev ne bi prihajalo, naloga vlad pa med drugim, da omogočijo pravočen prehod k trajnostnemu gospodarstvu, spoštovanje človekovih pravic pa je naložila tudi gospodarstvu ter podala priporočila za izboljšanje varstva človekovih pravic z vidika podnebnih sprememb doma in na tujem.

Priporočila niso zavezujoča, so pa ena prvih pravnih podlag obravnav potencialnih negativnih vplivov podnebnih sprememb na človekove pravice. “Dobro bi bilo, da bi izvirnemu delu in pristopu filipinske komisije sledile tudi nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic, med njimi tudi urad varuha slovenske države za človekove pravice. Do dokončne reforme ureditve varstva pred podnebnimi spremembami lahko pride le v sodelovanju različnih deležnikov iz javnega in zasebnega sektorjam,” v komentarju na Ius-info še piše profesor za pravo človekovih pravic.

2 komentarja

  1. Danes je zunaj 28 stopinj. Vroče. Prevroče. To je kršenje mojih podnebnih človekovih pravic. Takoj bom obvestil varuha človekovih pravic naj ukrepa. Zapret vse tovarne, ker porabijo preveč energije. Vsem gospodinjstvom odklopiti elektriko in prepovedati kuriti. Za moje človekove pravice gre.

  2. Podnebne spremembe so že tukaj. Tudi če se v 5 letih preobrazimo in uporabljamo samo zelene energetske vire, ne bomo na kratek rok ničesar spremenili. Evropa je samo ena desetina. Zemlja pa je celota in ravnanje enih vpliva tudi na druge. Kitajci, Indijci… bodo kurili premog in ostalo naprej in nič jih ne more prisiliti k drugačnemu ravnanju. Mi bomo pa zategovali pas do onemoglosti. Razne podnebne organizacije vlečejo iz proračuna ogromne zneske za neke kvazi študije, ki so morda kdaj kaj koristne, velikokrat pa samim sebi namen. Kaj to pomaga malemu človeku, ki ga nekajkrat letno prizadene toča, suša, neurje, poplave, vročinski valovi….? Zelo malo. Koliko vlagamo v proizvodnjo hrane, da bi bila proizvodnja kjub neugodni klimi še vedno uspešna. Imamo učinkovito in dobro opremljeno civilno zaščito, ki bi hitro in učinkovito zaščitila ljudi pri npr. poplavah. Včasih je na voljo zelo malo časa. Učinkovit sistem obveščanja. Ali pa morda sklad za pomoč ljudem, ko jih ujme prizadenejo. Res se vsega ne da rešiti, kaj bi se pa dalo, da se ljudem olajša življenje.

Komentiraj