Dr. Anton Olaj: ne moremo povsem izključiti možnosti, da tudi v Sloveniji pride do podobnega terorističnega napada kot v Franciji

Vir foto: Siol.net

Dr. Anton Olaj je pravnik, policist in veteran vojne za Slovenijo, pa tudi dolgoletni načelnik Urada kriminalistične policije in sedaj že upokojeni direktor Policijske uprave Novo mesto.

Zaradi bogatih izkušenj iz dela v policiji, predvsem na Dolenjskem, ki se sedaj že leta sooča z migracijami, smo se nanj obrnili z nekaj vprašanji, povezanimi z nedavnim terorističnim napadom v Strasbourgu, varnostno situacijo v Sloveniji in migracijami.

V torek zvečer se je v Strasbourgu zgodil teroristični napad. Kako dobro, menite, je Slovenija pripravljena na primer, da se kaj takšnega zgodi tudi pri nas in je v tem smislu Slovenija realno ogrožena?

Slovenija po mojem mnenju še ni dovolj dobro sistemsko pripravljena za soočanje z domačimi in globalnimi trendi, ki predstavljajo teroristična tveganja. Pri tej oceni nisem osamljen. To ugotavlja tudi Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki med drugimi kot faktorje varnostnega tveganja prepoznava povečanje nezakonitih migracij in neuspešno integracijo tujcev pri zakonitih migracijah. Strinjam se s predlogom komisije, da se okrepi obveščevalno-varnostni sistem in korigira azilnega, ki sedaj ilegalnih migracij ne demotivira.

Po oceni vladne Medresorske delovne skupine za protiterorizem je realna teroristična ogroženost Slovenije trenutno nizka. Ta ocena je rezultat analize informacij, s katerimi razpolagajo. Te informacije pa so lahko zelo pomanjkljive prav zaradi „šibkega“ obveščevalno-varnostnega sistema, zato menim, da ne moremo povsem izključiti možnosti, da tudi v Sloveniji pride do podobnega terorističnega napada kot pred kratkim v Franciji.

Videti je, da so očitno bolj varnostno ogrožena tista mesta, kjer prebiva številčnejša muslimanska populacija.

Večina terorističnih napadov v Evropi do sedaj se je zgodila v zahodnoevropskih mestih kot so Pariz, London, München, Strasbourg. Zakaj so na udaru predvsem ta mesta, medtem ko napadov v vzhodnoevropskih mestih (Praga, Budimpešta, Bratislava, Varšava …) praktično ni?

Vir: osebni arhiv

Mislim, da je v prvi skupini imenovanih mest Pariz, London, München in Strasbourg … mogoče zaslediti okoliščine, ki so bolj ugodne za islamsko radikaliziranje posameznikov. Med te okoliščine uvrščam neuspešno integriranje beguncev, nezadosten obveščevalno-varnostni nadzor in prisotnost ideologije ekstremističnega islamskega salafizma, v kateri identitetno izgubljeni posamezniki najdejo smisel.

Videti je, da so očitno bolj varnostno ogrožena tista mesta, kjer prebiva številčnejša muslimanska populacija, kar je pomembna razlika od druge skupine navedenih mest v državah višegrajske skupine.

Koliko ljudi je pri nas »na radarju« policije kot potencialno nevarnih (oz. jih je bilo pred vašo upokojitvijo)?

To vaše vprašanje je direktno povezano z obstojem zakonske podlage za vodenje določenih evidenc policije po določbah 123. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije. Kot se lahko vidi, Policija ne vodi takšne evidence »potencialno nevarnih oseb«, kar pa seveda ne pomeni, da nima operativnih informacij, iz katerih je mogoče takšne osebe identificirati.

Katere sistemske varnostne rešitve bi po vaši oceni potrebovala naša država (predvsem pri soočanju s terorizmom in migracijami)?

Menim, da je glede terorističnega tveganja nujno sistemsko okrepiti obveščevalno-varnostni sistem. Policija namreč za uspešno delo potrebuje ustrezne pravne podlage in učinkovita pooblastila. Verjamem, da se kolegi  in kolegice v kriminalistični policiji zelo trudijo, vendar mora javnost razumeti, da le v okviru danih pravnih možnosti. Te pravne možnosti je po mojem mnenju potrebno razširiti. Čas je, da se v razmerju  tehtanja med varnostjo in svobodo tehtnica nekoliko prevesi v prid višje stopnje varnosti.

Glede obvladovanja problema varnostnega tveganja iz naslova povečanega števila ilegalnih migracij verjamem, da bi Slovenija morala korigirati azilni sistem in se kot suverena država bolj zapreti. Pravna ureditev, ko lahko tujec iz teritorija sosedne države v kateri očitno ne divja vojna, nekaznovano vstopi v Slovenijo mimo mejnega prehoda, če le na slovenski strani Policiji vzklikne besedo „azil“, je po mojem mnenju neustrezna. Za začetek bi pomagalo že črtanje drugega odstavka 8. člena Zakona o azilu, ki določa, da se tujec, ki nezakonito vstopi v Republiko Slovenijo ne obravnava za prekršek nezakonitega prehoda državne meje.

Čas je, da se v razmerju tehtanja med varnostjo in svobodo tehtnica nekoliko prevesi v prid višje stopnje varnosti.

Kako gledate na tako imenovano »Marakeško deklaracijo«? Zakaj menite, da jo je Slovenija podpisala in kakšne posledice bo imela v praksi?

S tem vprašanjem imate verjetno v mislih pred kratkim v Marakešu sprejeti Globalni  dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Do vsebine tega globalnega migracijskega dogovora imam pomisleke, posebno še, ker je bila javnost praktično izključena iz debate o tako pomembni temi, ki bo drastično zaznamovala naša življenja v prihodnosti. Zato podpiram zahtevo za izvedbo posvetovalnega referenduma, saj gre za pomembno vprašanje širšega pomena, o katerem Vlada ne bi smela samostojno odločati.

Ali je pravno dopustno referendumsko vprašanje vezati konkretno na dokument Globalnega migracijskega dogovora, je obrobnega in „tehničnega“ pomena. Politiko migracije v prihodnosti se ne da urejati brez odločitev v Državnem zboru in omenjeni globalni dogovor v bistvu postavlja mednarodni politični okvir, h kateremu se je Slovenija politično zavezala v Marakešu. Mislim, da je morebitno neprimerno formulacijo referendumskega vprašanja še vedno mogoče „tehnično“ preoblikovati, vsekakor pa menim, da gre za tematiko, o kateri je posvetovalni referendum mogoč in zelo smiseln.

Mislim, da je Vlada naveden Globalni migracijski dogovor sprejela predvsem zaradi močnega globalističnega vpliva. Verjetno se zaveda, da njena odločitev ne odseva volje ljudstva, zato si bo verjetno močno prizadevala, da do referenduma ne pride.

Mislim, da je Vlada naveden Globalni migracijski dogovor sprejela predvsem zaradi močnega globalističnega vpliva.

Glede posledic sprejetega Globalnega migracijskega dogovora v praksi se bomo kmalu lahko prepričali. Vlada je namreč že ustanovila Skupino za pripravo migracijske strategije. Menim, da se ta skupina pri pripravi dokumenta ne bo mogla izogniti političnim zavezam, danim v Marakešu, posebno še, ker globalistične nevladne organizacije od vlade zahtevajo, da se v navedeno skupino vključi tudi njihove predstavnike. Upam, da bo Vlada pri tej zahtevi ravnala s premislekom in se odločila še posebej preudarno.

Vodili ste policijsko upravo Novo mesto. Kakšno je realno stanje migracij na Dolenjskem?

Glede realnega stanja obvladovanja migracij na Dolenjskem in v Beli Krajini lahko rečem na podlagi javno dostopnih podatkov, da se policija maksimalno trudi obvladovati to problematiko. Menim pa, da je policistov za tovrsten obseg dela premalo. Želim pa tudi  povedati, da razumem zaskrbljenost ljudi na mejnem območju ob Kolpi, ki pogosto opažajo skupine migrantov, kako se gibljejo mimo njihovih hiš.

Situacija ni tako varnostno nedolžna, kakor je to mogoče zaslediti v nekaterih medijih. Dejstvo je, da se ne ve, kdo so ti tujci in s kakšnimi nameni vstopajo v Slovenijo mimo mejnega prehoda. Najmanj kar je, je razumeti strah med ljudmi in posledično manjši občutek varnosti.  Dvomim, da lahko policija v danih okoliščinah glede tega napravi še kaj več kot sedaj. Vsekakor pa velja poziv ljudem k previdnosti in takojšnjemu obveščanju policije, ko zaznajo migrante.

Poznamo številke, koliko migrantov naša policija prestreže. Kakšen je po vaši strokovni oceni odstotek migrantov, ki jih naši varnostni organi pri prestopu meje ne zaznajo?

Strinjam se z vašo navedbo, da vseh migrantov policija ne prestreže. Ne poznam morebitne študije, ki bi ponudila tovrstne izsledke. Kakršna koli številka bi bila zato zgolj ugibanje.

Policija v Ljubljani že beleži porast kriminalitete s strani migrantov. Kakšni so razlogi za to in bi bilo v tem smislu kopičenje migrantov na naših tleh dodatna varnostna grožnja?

Ni skrivnost, da je na prostoru kjer se zadržuje večje število migrantov, opazno povečano varnostno tveganje, kar so na Policijski upravi Ljubljana tudi javno potrdili. Pričakovano gre za povečanje števila kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Policija se v takih situacijah odzove z okrepljenim terenskim delom (opazovanje, patruljiranje, poostreni nadzori), zaželeno pa je, da se pri tem animira tudi občinsko redarstvo. Menim, da so razlogi za kriminaliteto predvsem v šibkem ekonomskem stanju migrantov in v priložnostih, ki se jim ponujajo v okolju.

27 komentarjev

 1. Razlogi za krimininaliteto, ki jih navaja gospod, veljajo za vso katerokoli človeško populacijo. So pa še dodatni oz. glavni razlogi, ki vodijo muslimane, saj jih njihova vera na vse načine vzpodbuja k sovraštvu proti nevernikom. Zanje ni moralno nič spornega in ni noben greh varati , oškodovati, okrasti, poškodovati posiliti ali ubiti nevernika! Nasprotno, vsako nasilno dejanje proti nevernikom je v njihovi veri in ideologiji priporočljivo in blagrovano. Vse to vodilni zahodni kriminalisti, politiki in celo cerkveni dostojanstveniki dobro vedo, toda v bran svojih lastnih ljudi, ne upoštevajo!

 2. Gospoda Olaja sem pred desetletji osebno spoznal in vesel sem, da je možak na pravi strani človeške pameti in morale. Dobro in pravilno je povedal.

  Zdaj pa bi vsem desnim medijem in ljudem zdrave pameti rad na kratko razložil ključen element islama:
  ne gre se za radikalizacijo tretje generacije priseljencev. Gre se za nekaj veliko globljega in močnejšega. Poglejmo:

  Vnuk priseljencev, npr. v Francijo, je musliman samo še v odtenku, kajti živel je skupaj s starimi starši in starši, hodi pa je v francoske šole in živel kot francoski najstnik in mladenič: alkohol, svinjina, ženske, droge, morda kriminal – vse to ga je lahko v neki meri ujelo. Zaradi tega se v njem nabira velika tesnoba, stopi na temno stran družbe in postane celo kriminalec. A nekaj globoko v njem je trdno zasidrano: KLIC K SAMOODREŠENJU po muslimansko.

  Koran in spisi mu obljubljajo, da lahko svojo zavoženo dušo reši le, ČE POBIJE ČIMVEČ NEMUSLIMANOV, in pri tem umre še sam. Postane slavljen mučenik, v nebesih ga čakajo tobožnje device, na zemlji ga slavijo, njegovi svojci pa skrivaj dobijo kar zajeten kupček denarja.

  Vsi, ki imate opravka s tem islamskim problemom, se izobrazite o tem elementu islamskega “odrešenja” vsaj na internetu. Spoznali boste, da islama ni mogoče integrirati, kajti že Mohamed je živel skrajno …. življenje in te zapovedi so zapisane v koranu, ta pa je skozi vzgojo v rani mladosti zapisan celo v brezbožne potomce priseljencev.

  Musliman lahko torej svoje življenjske težave, ko pridejo do vrhunca, vedno elegantno reši z lažno novico, da bo svetnik, če le pobije čimveč nevernikov. Proti temu se ni moč boriti z ničemer, razen s strogo ločitvijo civilizacij, ker smo 500 let vsaksebi. Mnogi smo mislili, da se muslimani lepo integrirajo v tujo družbo, ker poznamo peke burekov in sladoledarje, a islam je mnogo več od tega: ko muslimanov naraste na 10-20% v neki družbi, začno s protesti nad diskriminacijo, levičarji in bolni kristjani skočijo v njih bran, in takrat rastejo džamije, mestne četrti z Džamijskimi ulicami, cerkve pa se zapirajo. Število muslimanov še narašča in župani jih sprejmejo za svoje volivce, ter se prilagodijo njihovim strogim zahtevam: halal, vsiljevanje obnašanja in prehranjevanja v šolah, islamske mestne četrti, nedostopne nemuslimanom … Zato je ključno, da se stori VSE, da se število tujerodnih priseljencev te vere ne povečuje, kajti že 15% jih je dovolj, ker so organizirani, da drastično spremenijo usodo naroda in kulture, ki jih gosti.

  Poglejte si zadnji Možinov intervju z žensko, katere narod je bil uničen od islama, četudi je eden od najstarejših narodov na svetu. Ženska – Slovenka, nas opozarja pred to usodo:

  https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174581318

 3. Ker muslimani radi napadajo/morijo prav za cerkvene praznike, bi bilo vsekakor potrebno okrepiti varovanje/pozornost ob božičnicah in drugih tovrstnik RK cerkvenih slovesnostih po Sloveniji. Za poduk. Muslimanski general Orić, vojske Bošnjakov i Hrvatov je bil doslej oproščen vseh tovrstnih pokolov pravoslavnih vernikov po BiH!!!

 4. V Sloveniji se nikdar ne omenja ekonomsko in demografsko močne ter jezikovne izolirane hitro rastoče skupine muslimanov z drugih delov nekdanje Jugoslavije kosovskih-makedonskih in črnogorskih Šiptarjev /tako se v pogovorih in izjavah na njihovih številnih TV postajah imenujejo sami/, ki prav radi pokažejo ob nestrinjanju z nečem ali nekom znano vratno rezalno potezo. Novo izvoljeni župan MO KR-anj se Matjaž Rakovec se je že fotografiral z zastavo Albanije v ozadju z dvema kranjskima šiptarskima gradbenikoma. Kaj to napoveduje MO Kosovo Republika? Bo posrednik v njej Branko Grims, ki se je strašno zavzemal za izpustitev sedanjega agresivnega predsednika vlade Kosova iz slovenskega zapora, potem, ko so ga slovenski policisti zajeli na osnovi mednarodne tiralice na letališču Brnik. Na temo neupravičeno priprtega Andreja Šiška pa še nisem slišal njegovega protesta.

 5. Skriti vzroki……….
  Zelo jasno ste pokazali na RAZLIKO med Evropsko CIVILIZACIJO in MUSLIMANSKO vero Islama.

  Tega nevedni ljudje, ki poslušajo le našo nacionalko in večinske (ki so zapriseženi komunizmu) tiskane medije, niso imeli prilike razčistiti. Zato so SKRITI vzroki terorizma Islamistov ostali skriti.

  Nekdo je nekoč dejal: “Res je, da vsi muslimani niso teroristi, je pa tudi res, da je večina TERORISTOV Muslimanov. Zakaj se muslimani poslužujejo TERORIZMA, pa je danes jasno pokazal komentar spoštovanega “Skriti vzroki…”
  Oni dobivajo nagrade iz bogatih zalivskih držav.

  Slišati je, da sedaj nosijo burke tudi v Sloveniji nekatere ženske, ki so obiskovale šolo v Sloveniji – in to zato, ker so nagrajene, če širijo muslimansko kulturo. Za to dobijo denarno nagrado. Torej nekatere muslimanske družine so verjetno v Sloveniji deležne naše socialne pomoči in še nagrad iz ISLAMSKIH držav. V tem primeru bi dejali, da so lahko boljše situirani, kot pa ljudje iz SLOVENSKIH delavskih in KMEČKIH družin.

  Ker smo mi drugačni in imamo druge vrednote, je ta TRK KULTURE prehud in bo še zahteval veliko ŽRTEV. Lažno si dopovedujejo LEVIČARJI, da bodo oni iz tega izuzeti. Prav gotovo, bodo tudi oni in potomci današnjih levičarjev “tepeni s svojo palico”. Tudi evropski LIBERALIZEM, je za MUSLIMANE zelo sporen in ga bodo s časoma IZTREBILI, da bo lahko prevladal skrajni ISLAM.

  ŽRTVE bodo tako vsi Evropejci – tako LEVI, kot DESNI. In seveda tudi tisti EU poslanci, ki prepovedujejo braniti Evropsko kulturo. Njih, kakor tudi razne Mirovne inštitute, lahko gledamo, kot na “Peto kolono” NEZAKONITIH migrantov, ki bodo spremenili Evropo. In tudi tu velja stavek: “Danes so dovoljene sanje, jutri pa bo nov DAN”.
  In ta dan, ne bo lepši od današnjega.

 6. SKRITI VZROKI…
  hvala,zelo realistično si opisal ta problem-!
  Upam,da je zapis dovolj razumljiv tudi levičarskim neskrajnežem(ker skrajnežem pać ni pomoči).
  Sicer pa sem prepričana,da jih je v našem kraju veliko več kot 20%.
  Zaenkrat večinoma iz bivše Yuge… povprečno integrirani,socializirani,neproblematični,ne zbirajo se v gete,VENDAR,en dan mi je sin pokazal FB enega bivšega sošolca,mladeniča,prijaznega,neproblematičnega,vendar ,ko vidiš slike in komentarje,te spreleti SRH.
  Točno tako kot piše SKRITI VZROKI, se (nit ine skrivoma) virtualno grupirajo”,vzklikajo “neke čudne ..tudi “Alah je velik”,kar me do sedaj ni nikoli motilo,celo lepo se mi je zdelao,da so na svojo vero ponosni.
  Kot bi ti mladci živeli dvojno življenje…
  Takih kameleonov me je strah,ker ga ne moreš niti prepoznati.

 7. Kraševka: Slišati je, da sedaj nosijo burke tudi v Sloveniji nekatere ženske, ki so obiskovale šolo v Sloveniji – in to zato, ker so nagrajene, če širijo muslimansko kulturo. Za to dobijo denarno nagrado. Torej nekatere muslimanske družine so verjetno v Sloveniji deležne naše socialne pomoči in še nagrad iz ISLAMSKIH držav. V tem primeru bi dejali, da so lahko boljše situirani, kot pa ljudje iz SLOVENSKIH delavskih in KMEČKIH družin.

  Nedavno mi je žena obrtnika pripovedovala kako bi pri njih zaposleni Šiptarji z družinami enkrat radi imeli minimalne osebne dohodke na računih in maksimalno na roko. Zato, da so potem žene in otroci deležni vseh socialnih bonitet Republike Slovenije. Ko pa hočejo dobiti osebno izkaznico Slovenije, hočejo imeti uradno tudi visoke osebne dohodke, take, kot jih zahteva država, v katero po prejemu dokumenta takoj odpeketajo. Na upravnih enotah so spregledali te njihove igre, a FURS na primer še vedno agresivno išče delavce na črno pri naših obrtnikih, Šiptarje pa očitno nekdo pravočasno obvesti, da množično kot delavci na črno, pobegnejo z gradbišč. Medtem ko naše obrtnike brezpogojno oglobijo zaradi manjkajoče listine, klub izvedenemu plačilu, s po nekaj tisoč evro globe, pa oni veselo gospodarijo na vseh področjih fizičnega in finančnega dela v Sloveniji. Še to, v Sloveniji bodo ali pa so že na najslabšem družine srednjih intelektualcev oz. tim srednji sloj. PS.: Vsaka preplačana kroglica sladoleda, skodelica kave, burek ali zavitek ali kebab so po 1 novi naboj za skorajšnjo legalno Vojsko Kosova, tiste republike, ki je za pripadnike drugega narodna, na njihovem avtohtonem ozemlju, uvedla 100 odstotne carine. ZDA pa vse to podpirajo. Jih bodo tudi takrat, ko bo na vrsti Slovenija oziroma avtohtoni Slovenci v njej. Čas je, da Slovenci pričnemo pretežno polniti svoje in slovensko državno blagajno. Zase!

 8. Bistvo islama je POTUHNJENOST. Dokler ne pridejo k moči. Takrat pa začno upoštevati natančna navodila korana in svoje duhovščine: šikaniraj kristjane, neverne in muslimane drugih ločin! Na splošno dovolijo le tri možnosti:
  1. lahko postaneš musliman,
  2. lahko jim plačuješ davke in si obravnavan kot žival,
  3. ali pa smrt, po navadi z obglavljenjem, da zastrašijo še druge.

  Mala slovenka je dobro zaznala problem: na fb se že vidijo prvi znaki “radikalizacije”. A islam nikoli ni radikaliziran: ali je potuhnjen, ali pa ni islam, radikalen pa je že po svoji naravi. Ko so narazen, so zelo prijazni, ko pa so skupaj, so soorganizirani, potuhnjeni in – hinavski (kako bi to rekel z lepo besedo, recimo dvolični).

  Tudi Cerkev je tukaj žal dvolična, naš papež je praktično naročnik največjega uvoza muslimanov v zgodovini Evrope. Pravijo, da je to ljubezen, a je lažna ljubezen, KER SE MORAMO INTEGRIRATI MI, DOMAČINI, KAJTI MUSLIMANI SE NE BODO. Celo ne smejo se.

  Še dobro da je g. Olaj v penziji, da lahko kaj več pove. Kajti aktualna policija pove zelo malo, četudi nenehno vsakodnevno tovori ljudi v notranjost države. Kak policaj pove, da je to pač politika, ki je drugi ne razumemo. Povedo tudi, da je meja “nepredušno hermetično zaprta”, istočasno pa naša vlada, ki je mejo “zaprla”, plačuje nevladne levičarske organizacije, da pomagajo migrantom iz sredine Afrike in Arabije, kaj naj rečejo, kako naj dvignejo denar in kam naj se usmerijo. Vsakega “ujetnika” čaka posebna halal hrana, odvisno iz katerega dela južnega sveta je doma. kar pa policajem obrača želodec (in res so preobremenjeni!):

  večino tistih, ki jih vrnejo Hrvaški, kmalu spet ulovijo, in imajo primerke, kateri so bili ujeti, pofotkani, nahranjeni in vrnjeni že 15 ali 20 krat!

  Zagotovo bo prišlo do revolta, pametni ljudje pa se izseljujejo v ZDA in višegrajste dežele – vse več naše mladine odhaja tja na študij. Ker je varno in lepo.
  Vse to so dokazljiva dejstva.

 9. Opazpvalec. !3,42
  Točno ste povedali. Muslimani se nočejo, predvsem pa se ne smejo integrirati, ker jim to njihova vera prepoveduje. Nagradi pa jih, če se trudijo, da sami širijo Islam po Svetu.

  Včasih, za časa “ranke” Avstrije so temu rekli OKUPACIJA, ki se je pred stoletji izvršila na Kosovu in Metohiji. Zato se je Avstro-Ogrska borila proti Turkom in tako obdržala Evropsko kulturo, ki sloni na Krščanstvu. Stoletja nazaj, so za Evropo rabili besedo – “KRŠČANSKI SVET”.

  Domorodci imamo pravico zahtevati, da se v Evropi obdrži kultura NAŠIH PRADEDOV !

 10. Pozabljamo, da je napadov veliko več, samo da jih oblast prikriva. Zakaj? Bojijo se, da se “rumeni telovniki” organizirajo tudi v drugih državah in vzamejo varnost, kar ni dobro, v svoje roke. Kdor gleda, kako Pariz gori, Macron beži in cinca z rešitvami, se lahko zamisli, v kaj lahko zrastejo ti upori. Mnogo nam je prikrito, samo zaradi tega, da ne bi bilo ljudi strah, ampak informacije več tudi naša vlada ne more prikriti, tako kot je Cerar Marakeški sporazum. dokler ga ni Jelinčič predstavil kot problem, pa še takrat je Cerar molčal. Le kaj dela SOVA? Očitno jih ne rabimo. Podatek, da so v Evropi uspešno preprečili cca 5.000 velikih in malih napadov, pove dovolj. Teh ljudi, migrantov, ne rabimo. Če rabi Evropa delavce, jih ima v Ukrajini in ostalih državah v Evropi dovolj. Nemčija ima še sedaj za nekatere vize. Za migrante pa kar ni omejitev. Pa še iz drugega kulturnega govornega okolja so. Pa saj so nori vsi po spisku! Točno to, Kraševka, v Evropi je peta kolona in druga stopnja muslimanske okupacije, tako kot je napovedano že leta 1920. Upam, da do tretje stopnje, zadnje, sploh ne pride! Mislim, da je nekdo v Evropi dobil ogromno denarja, da počne to, kar se dogaja od leta 2015.

 11. Odmakniti se od Kucanovega nagrajenca Sorosa! Njemu niso mar zrtve, denar pohablja. Dokler boste, volivci in davkoplacevalci volili Fajonovo, Vajgla, Soltesa, ne pricakujte miru pred migranti. Belokranjci vedo veliko…Vse imas v rokah, volivec, vse niti, da ohranis Slovenijo.

 12. Ne pozabimo, kaj je rekel mufti Grabus:

  https://www.youtube.com/watch?v=XbJ1ineCPps

  in njegov naslednik N. Porić, od 30. sekunde naprej:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=dxadorSVVfo

  Gre se torej za podtalno delovanje, imenovano TAKIYA, po naše pa potuhnjenost. Narod, ki to dopusti, je obsojen na neminoven propad, kot je to pojasnila gospa Sara v Možinovem intervjuju. Varnostni organi vse Evrope pa še vedno tavajo v fatamorgani in zablodi, da se bodo muslimani integrirali, teroristi pa da so posledica le radikalizacije neke osebe. A se gre za mnogo globlji vzrok, povezan z tesnobno psihologijo padle psihopatske osebe plus lažno obljubo lažnih nebes. Proti temu ne pomaga nobena vojska in policija, razen NA MEJI.

  Dajte te stvari linkat odgovornim, da se spametujejo. Npr. Šarcu in Cerarju, za gospo Fajon pa nimamo upanja, da bi utegnila dojeti.

 13. Dr.Anton Olaj zmore in zna predstaviti dejansko stanje v Sloveniji.Podobno znajo povedati še mnogi aktivni varnostni strokovnjaki,vendar so omejeni v govoru s tako imenovano “korektnostjo”. V Sloveniji imamo zelo zapleteno “šizofreno” situacijo.Politiki na oblasti so levo-levi,tudi v njih so vcepljeni internacionalistični geni,ki vidijo socializem-komunizem povsod po Svetu.Zato bodo izvajali revolucije,ukinjali države,narode,delali eno kulturo,en jezik-s kopico “narečij”,imeli eno ELITO in vsi bodo enaki- no,ne vsi, eni bodo bolj ENAKI ! Kaj pa hoče ISLAM ? V bistvu isto z dodatkom svoje VERE. Obe LINIJI bosta združeno delovali do trenutka TRKA : VERA, DA ALI NE ! Stavim na ISLAM!
  V Sloveniji imamo še en ogromen problem: nevladne organizacije! Zapomnite si to je peta kolona !!!!
  Sicer je Slovenija mali problem za Svet,je pa lahko pomemben “žep”. V EU so delali neke ocene,koliko ljudi bi realno lahko živelo v EU-državi.Za Slovenijo so “izračunali” dobrih 18 milijonov prebivalcev! Koliko nas je danes ?
  Prav pa je ,da povem,da svetovni politiki izvajajo,že davno sprejet načrt : Svet,ena vlada, eno gospodarstvo, en narod …….Vprašati je potrebno svetovne bankirje in razne na pol tajne svetovne organizacije,če kaj vedo o tem,tej zadevi ?
  Vsak,ki da,kaj nase, bi minimalno moral prebrati : Samuel P.Huntington,Spopad civilizacij ; Oriana Fallaci,Moč razuma; Oriana Fallaci,Apokalipsa ;Oriana Fallaci,Bes in ponos; Nabel Qureshi,Razumeti islam in džihad;Drago Ocvirk,Enakopravnost na rešetu islama,Slovenski čas,22.3.2016,Družina;Boualem Sansal,Evropa se boji islamizma,pripravljena mu je predati vse in se zadušiti (Portalplus je 16.9.2018 objavil povzetek pogovora z alžirskim pisateljem(Figaro !),Sansal ima vsaj en zanimiv roman!!!!); Vladimir Bartol,Alamut ( preroški roman našega pisatelja!!!!). Obstaja še veliko odličnih tekstov na to temo!!!!
  Zdi se kot,da smo v Evropi slepi in gluhi !!!!Nič ne vidimo,nič ne slišimo !!!! Do kdaj ? “Ura” kaže “pet minut do 12” ! Pozno je!!!!

 14. SLOVENSKI ŠTOR, 16.12. ob 2,48
  DOBRO STE POVEDALI – Ko bo prišlo do trka Komunizma, Liberalizma in ISLAMA, bo prav gotovo zmagal Islam.

  Komunisti lahko zmagujejo le v krščanskem okolju. Ker tega uničujejo – bodo, dolgoročno gledano, uničili tudi sami sebe. Slepi v svoj prav in svoje privilegije, pa tega ne znajo – oziroma, nočejo videti.

Komentiraj