Dr. Andraž Teršek, Ius-Info: Odprto pismo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Uredništvo
0

Dr. Andraž Teršek v pimu, objavljenem na Ius-Info šolsko ministrstvo poziva, naj uresniči svojo pravno obveznost glede skrbi za otroke s posebnimi potrebami, vključno z nudenjem učinkovite pomoči njihovim staršem in z zagotavljanjem okoliščin (pravnih, praktičnih, finančnih, kadrovskih-zaposlovalnih in logističnih) za najvišjo kakovost dela strokovnjakov s tega področja in za njihovo zaposlovanje.

Opozarja na problem, da MIZŠ ne želi financirati začasnega spremljevalca in fizične pomoči vsem učencem s posebnimi potrebami.

“MIZŠ ob tem kot razlog navaja argument, da stalni spremljevalec pripada le težje in težko gibalno oviranim otrokom ter slepim, zato se za spremljevalca tem otrokom delovno mesto posebej sistemizira. Otrokom z avtistično motnjo, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, dolgotrajno bolnim otrokom in slabovidnim otrokom pa se lahko kot »izjemna pomoč« v času poteka vzgojnega dela v vrtcu in izvajanja obveznega in razširjenega programa v osnovni šoli lahko dodeli začasni spremljevalec. Tu nastopi prva razlika: to delovno mesto se posebej ne sistemizira. Šole pa kljub temu primernega spremljevalca/pomočnika morajo poiskati: med svojimi zaposlenimi delavci, in sicer med tistimi, ki niso polno zasedeni. To storijo preko t.i. »javnih del« ali s pomočjo financiranja občin.

MIZŠ začasnega spremljevalca izjemoma sofinancira v (skromnem) deležu od 0,25 do 0,62 delovnega mesta le v primeru, če šola naslovi pristojno ministrstvo z dodatno vlogo, da določen otrok potrebuje spremljevalca zaradi posebnih okoliščin. Na primer, če je otrok agresiven ali avtoagresiven,” navaja Teršek, ki opozarja, da za razliko od MIŠŽ občine predšolskim otrokom, ki imajo z odločbami pravico do začasnega spremljevalca, tega tudi financirajo.

Izpostavlja tudi, da se otrokom s posebnimi potrebami, njihovim sošolcem, učiteljem in šoli z nefinanciranjem povzroča škoda in onemogoča izvajanje obveznega predpisanega programa.

Celotno pismo dr. Terška lahko preberete na Ius-Info.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime