Direktor zavoda Katoliška mladina Matevž Mehle: “SKAM je izgubil ugled in osnovno poslanstvo”

Direktor Matevž Mehle

Matevž Mehle je prvi direktor novega zavoda Katoliška mladina, ki ga je ustanovila Slovenska škofovska konferenca in ki bo čez noč zamenjal četrt stoletja staro društvo Skupnost katoliške mladine (SKAM). Mehle je hkrati tudi njegov zadnji direktor.

Hitropotezna menjava pravne osebe organizacije mladih katoličanov, ki je po novem tudi formalno in neposredno pod patronatom Cerkve, je dvignila kar nekaj prahu. Po eni strani so se pojavljali očitki o slabem poslovanju SKAMa in izgubi ugleda, po drugi pa vprašanja, ali je to res pravi razlog za ukinitev organiziranja mladih v formalno samostojni, društveni obliki. Navsezadnje tudi Cerkev na Slovenskem zaradi lastnih ekonomskih “podvigov” nima ravno slovesa dobrega gospodarja.

A na občnem zboru prejšnji teden so mladi člani SKAM-a vendarle sprejeli argumente predstavnikov SŠK ter se skoraj soglasno samoukinili. Matevž Mehle se zdi pravi naslov za nekatere odgovore, ki se ob tovrstni odločitvi porajajo.

Matevž, zakaj pred ukinitvijo Društva SKAM niste javno komunicirali o tem, kaj se dogaja, mladih širše obveščali o razlogih “reorganizacije” in ustanavljanju zavoda Katoliška mladina?
Septembra smo se srečali zaposleni, koordinatorji projektov in izvršni odbor. Takrat smo odprto spregovorili o stanju društva. V oktobru sem bil pozvan, da finančno stanje predstavim odgovornim v Cerkvi, v tem primeru Slovenski Škofovski konferenci (SŠK) in Nadškofiji Ljubljana. V društvu sta se zaradi njunega financiranja prepletali vlogi urada in izvajanja projektov. Skušali smo rešiti situacijo. Mladi, ki so nosili formalno odgovornost, so se zavedali stanja. V pogovorih z odgovornimi v Cerkvi in z izvršnim odborom smo prišli do sklepa, ki je bil predstavljen na občnem zboru, 21. 2. 2019.

Od koga je prišla ideja, da bi ustanovili zavod?
V dogovoru s predstavniki Slovenske škofovske konference. Iz starejše dokumentacije je moč razbrati, da so bili pred podobno dilemo že od leta 2011 naprej.

Je ta ideja že predpostavljala, da se prej ukine društvo?
Ne.

Ampak?
SŠK zaradi izgube ugleda društva ni mogla več zagotavljati podpore.

Javnost ni vedela, da SKAM posluje, kot je.
Ne gre za izgubo ugleda pri širši javnosti, ampak predvsem pri mladih, ki so sodelovali. Že preden sem prišel na SKAM, se je v mladinski sceni govorilo o tem, da na SKAMu ni vse v redu, da gre za okolje, ki ne opravlja svojega poslanstva. To pa je za moje pojme to, da je nekdo res aktiven kristjan in odgovoren državljan.

Kakšno okolje je to bilo?
Okolje, ki ne spodbuja, katerega vrednote niso tiste, ki bi morale biti. Meni se zdi to glavno: izguba osnovnega poslanstva. Če mladih ne vodiš h Kristusu, v bistvu deluješ v svojo lastno korist.

Je društvo pod vašim vodstvom delalo izgube?
Ja, prav tako. Rad bi razjasnil situacijo. Za direktorja kolegija SKAM-a sem bil imenovan 1. 3. 2018. Pooblastilo za opravljanje nekaterih dejavnosti, ki jih direktor lahko opravlja, pa sem od predsednice prejel šele julija. Šele s koncem julija sem namreč končal župnikovanje na Jesenicah. Od 1. 8. sem bil lahko v Ljubljani več navzoč.

Ko sem 1. 3. nastopil, ta predaja po mojem mnenju ni bila popolna, zato ves ta čas do 1. avgusta nisem imel pravega uvida v delovanje. Kasneje sem opazil, kako stvari delujejo in začel sprejemati ukrepe. Zato je bilo tudi poslovanje društva v letu 2018 negativno.

Katere ukrepe ste sprejeli, ko ste prišli na SKAM?
Ugotovil sem, da so sredstva, ki se porabljajo za plače, popolnoma nesorazmerna s tem, kar se porablja za dejavnost. Potem smo z nekaterimi ljudmi prekinili sodelovanje, nekateri so odšli tudi sami. Začeli smo govoriti o tem, da je potrebno odgovorno delovati s sredstvi, ki jih imamo. Začeli smo urejati razpise …

Je pa tukaj potrebno povedati tudi to, da so ljudje, ko pridejo na SKAM, večinoma neusposobljeni za opravljanje svojega dela in kompetence večinoma pridobivajo skozi delovanje. Tudi sam se pri tem še res učim.

Kaj pomeni, da je bila predaja nepopolna?
Zelo malo sem prejel o poslovanju društva.

Vas niso s tem seznanili škofje?
Škofje se po mojem mnenju v tistem trenutku niti niso zavedali, kateri so vsi problemi, zato so me seznanili le skladno z informacijami, ki so jih imeli.

Mislim, da bi tudi v primeru, da bi stvari popravili, vedno znova naleteli na neusklajenost med Cerkveno in civilno sfero.

Čeprav je SKAM leto 2018 sklenil z več kot 100 tisoč evri preostanka denarja, lahko rečeva, da je še imel možnost delovanja naprej, čeprav je zaradi dvoletnega negativnega poslovanja po vaše »izgubil ugled«. Kaj če bi se situacija sčistila, stvari popravile, bi lahko društvo vodili naprej?
Ne, verjetno jaz v tem stanju društva ne bi vodil. Menim, da je prišlo do točke, ko ni bilo neke pozitivne poti naprej. Prepričan sem, da je organizacija, ki je mladinska in še katoliška, zavezana višjim standardom. Zato je bila smiselna ustanovitev nove organizacije, ki si bo za to prizadevala in po svoji naravi ustreza realnosti. Društvo, naloge, ki jih je opravljalo in način, kako je delovalo, po moje ni omogočalo, znotraj je bila neusklajenost. Mislim, da bi tudi v primeru, da bi stvari popravili, vedno znova naleteli na neusklajenost med Cerkveno in civilno sfero.

Kje je tukaj problem?
Marsikatero odločitev sprejme duhovnik, ki je postavljen, civilno pa zanjo odgovarja laik oz. nek mlad človek.

Zakaj ste strukturo prilagodili načinu delovanja, ne obratno?
Meni se zdi način, da strukturo prilagodiš na to, kar je delovanje, mnogo bolj smiseln. Struktura je nekaj, kar je togo, človeško. Delovanje je pa tisto, ki naj bi usmerjalo postavitev strukture.

Duhovnik ni nujno direktor in tisti, ki odloča. Lahko je duhovni spremljevalec.
Res je, ampak ni bil. Tukaj so bile, so še in bi ostale zahteve, mimo katerih se ne bi dalo iti.

Gre za zahteve SŠK?
Gre za to, da društvo SKAM ni bilo samo društvo, ampak je opravljalo naloge uradov.

Tudi Cerkev ima slab ugled in mnogo hujše škandale, kot je bil SKAMov – bi morali ustanoviti novo?
Cerkev kot taka je ustanovljena od Boga. Struktura se je pa skozi zgodovino v marsičem spremenila. Je nekaj, kar živi. Ne pridejo vsi preko župnij do Boga. Nekatere župnije in celo škofije se ukinjajo, nekatere se ustvarjajo. Strukture, ki jih postavljamo ljudje, so človeške in minljive. Se pa vedno prilagajajo Božjemu delovanju in delovanju ljudi.

Nobene garancije ne vidim, da se zadeva v zavodu ne bi mogla ponoviti.
Res je, ker je tudi zavod človeška struktura. Škofje in tisti, ki bomo vključeni v postavitev zavoda – srčno upam in si želim – sledili temu, kar Bog hoče od nas. Smo pa seveda vsi zmotljivi. Če bo šla Katoliška mladina v napačno smer, je človeška struktura. Lahko mine.

V čem bo zavod drugačen od društva?
Predvsem ima drugačno strukturo. Ima svet, v katerem bodo predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in prostovoljci ter predstavniki zainteresirane javnosti – SŠK, prostovoljcev in mladih, kjer bi mlade postavili po starostnih obdobjih. Svet se bo sestal enkrat do dvakrat na leto ter sprejemal poročila in smernice za delovanje. Drug organ zavoda je kolegij, ki vodi delovanje zavoda, ga usmerja, usklajuje. V njem ne bodo samo zaposleni, ampak tudi koordinatorji projektov.

Zavod že ima statut?
Trenutno ima akt o ustanovitvi, statut je v nastajanju.

Se že ve, kdo bo v svetu in kolegiju?
Ko bo vse pripravljeno, bo začasen svet prešel in se bo imenoval nov, v kolegiju pa kakor sem rekel.

Kdo so zaposleni?
Imeli bomo dve delni zaposlitvi, v roku treh mesecev pa še eno delno zaposlitev.

Kakšna je vizija novega Zavoda?
Voditi mlade h Kristusu. Po moje je to prva naloga katere koli katoliške mladinske organizacije.

Bo zavod izvajal projekte na način, kot jih je izvajal SKAM?
Projekti ostanejo. SŠK je projekte narodnega pomena že prej poverila zavodu, nekateri pa so bili dodeljeni na občnem zboru. Predvsem so škofje ob ustanovitvi zavoda temu naložili nalogo, naj bolj podpre lokalno raven. Način, kako bomo to naredili, pa bo potrebno še najti.

To je v bistvu enako kot se je prej že trudil delati SKAM.
Res je, ampak takrat neuspešno. Sama pobuda je bila v redu, je pa dejstvo, da izvedba ni naletela na dober odziv. Razlogov za to v polnosti ne poznam.

Kdaj naj bi bil postavljen zavod?
Upamo, da v roku enega meseca, delujemo v to smer.

Kakšen je odnos med zavodom in novim Uradom za mlade?
Ustanovitev urada za mlade je bila v dialogu z mladinskimi organizacijami. Urad za mlade daje smernice za pastoralo mladih, povezuje katoliške mladinske organizacije med seboj in skrbi za povezanost z vrhom Cerkve. Naloga zavoda je pa izvršilna.

Za konec še vprašanje iz druge teme, a se vseeno veže na delovanje Cerkve z mladimi. Kakšen je vaš pogled na dokument, ki duhovnikom nalaga, da z mladoletno osebo ne smejo biti sami?
Mladinske organizacije in katoliško šolstvo so dejali, da bi bilo potrebno o tem ukrepu še premisliti. Dobili smo obljubo, da bodo šli po tem srečanju škofov v izdelovanje nekega bolj usklajenega pravilnika. Trenutni je premalo dodelan in jasen, saj ne predvideva situacij, ki so zelo realne in do katerih pride v stiku z mladimi, npr. spremljanja mladih, spovedi …

16 komentarjev

 1. Žal povsod podoben vzorec: v civilni družbi, v uradih, na ministrstvih, parlamentu, občinah, firmah, Cerkvi…
  Žal povsod! Ko nekdo pride do korita, se ga trdno drži in skrbi le za to, da ga kdo ne odrine in da mu čim-dlje doteka zadeva v prebavni trakt…
  Veste, kaj nas loči od prašičkov? Samo S L U Ž E N J E šibkejšim!!!
  Trenutno vidim le enega, ki je daaaleč nad koritništvom: Frančišek

 2. Nekaj mi tu ni jasno – Cerkev ukinja to samostojno društvo katoliške mladine z argumentom, da je poslovalo slabo in izgubilo ugled. Najprej kot aktiven katoličan nisem slišal ničesar o slabem ugledu SKAM-a, niti moji otroci.

  Kot drugo, poslovali so baje z minusom, a še vedno imajo precej sredstev in premoženja. Zamenjali so, kot pravijo, tiste ljudi, ki so ustvarili minus. Kako je potem to lahko razlog ukinitve? Če bi firme ukinili samo zato, ker imajo eno ali dve slabši leti, potem bi bila njihova življenjska doba kratka..

  In tretje, Cerkev bo prevzela patronat nad organizacijo katoliških mladih, ker sami, kot jim očitajo, poslujejo slabo in izgubljajo ugled. Ampak, kdo bo pa potem prevzel Cerkev pri nas, ki je največja “mojstrica” glede slabega poslovanja in izgubljanja ugleda?” Če bi primerjali javni ugled ene in druge organizacije, bi bilo celo bolje, da bi SKAM prevzel Cerkev, kot pa Cerkev SKAM :). Če prav razumem tile mladi vsaj pufov niso naredili in bi lahko glede tega naše vrle škofe, ki jih tako skrbi za prihodnost katoliške mladine, lahko še česa naučili. Mene bolj skrbi, da ko bodo naslednjič nasedli, kot so v Mariboru, da bodo po novi ureditvi takrat “nastradali” še nič krivi katoliški mladi.

  Skratka, vse skupaj je za lase privlečeno. Papež in vsi ostali govorijo, kako je treba čim več cerkvenih aktivnosti prepustiti v roke laikom, pri nas pa gre vse v nasprotni smeri – kleriki želijo še več pristojnosti, nadzora.
  Niso me prepričali, da je to prava smer, spodbujena s skrbjo za prihodnost slovenske katoliške mladine. Tej bo šlo verjetno bolje, če se po svojih botrih, vsaj kar se poslovanja in ugleda tiče, ne bodo zgledovali.

  • Franc, razlika med društvom in zavodom je velika ! Poglej vsaj dva zakona in jo boš hitro ugotovil.
   Če SŠK,karkoli sofinancira mora imeti večji vpliv.SŠK si ne more več privoščiti večjih blamaž.Katerekoli vrste.
   Kogar je pičila kača,se boji že zvite vrvi, nekako tako pravi slovenski pregovor in še res je. Nihče od nas ne more in ne sme biti presenečen,če SŠK pravočasno ali celo malo prehitro ukrepa.Bolje prej kot prepozno !
   V Sloveniji ima vsaj ena škofija-nadškofija hudo slabe izkušnje, predvsem zaradi naivnosti in zaupanja “zaupanja” vrednim ljudem,ki so vede ali nevede “pomagali” določenim levičarskim ekonomskim strukturam pomagali “nasankati” to škofijo-nadškofijo.
   Cerkev je že storila potrebne korake v izogib ponovitve storjenih napak. Ja,mladi se ne smejo zgledovati po ravnanju tisti čas vodilnih v škofiji-nadškofiji,ampak se morajo zgledovati po tistih,ki danes vodijo SŠK.
   Edino to je prava pot !!

   P.S. Sicer pa, povejte,kdo v Sloveniji so pravi vzgledi mladini na tem(poslovanja-delovanja) področju ? Malo jih je in vsi so , več ali manj ,”samonikli” zasebniki in tujci! Kaj pa na(v) kombinaciji “duhovno-poslovne” sfere ?
   Ali se ne “orje ledina” ?

  • Dzi nu nje ja, ti si brezupen slučaj.Tebi ne bi pomagala niti priključitev na najmočnejši računalnik na svetu.Mislim,da bi še računalnik “zbezljal”.
   1991 leta sem bil prepričan v totalno rešitev iz “krempljev slovenske socialistične miselnosti” in dokončno odpravo samoupravno socialističnih vzorcev, danes pa vem,da to ni možno vsaj še sto let-dobesedno !
   V kakšnem “govnu” smo,neverjetno !
   Problem ni samo zavedne ravni,temveč in predvsem nezavedne (ravni). “Cepljeni” smo v podzavest.In ni čudno,kaj se nam dogaja.Tragedija je v dejstvu,da so dobri ljudje “poškodovani”,pa to ne vedo.
   Dzi nu nje ja,Igor,debela_berta,Nevidni,Karla in še kar nekaj njih so povsem “normalen” proizvod “zblojenega sistema” samoupravnega socializma.Z njimi se da hitro opraviti.Problem smo mi ostali,ker so nas proti naši volji,v podzavest “cepili”.V nas živijo,proti naši volji,vzorci,ki se zelo počasi in težko “izpirajo”.So pa še vedno zelo “kužni”.To je hudo in resno boli!
   Le smej se ,Dzi nu nje ja,tudi ti prideš na “račun” !

Komentiraj