Davčna reforma: spremembe, ki so dobre za vse nas, pravi minister

Vir: www.dz-rs.si

V Državnem zboru se nadaljuje redna oktobrska seja, na kateri so poslanci razpravljali tudi o davčnih spremembah, ki jih predlaga Vlada.

Prva od sprememb je razbremenitev stroškov dela in s tem večji neto dohodek za delavca, drugi pa višja obdavčitev kapitala.

Finančni minister Andrej Bertoncelj je prepričan, da gre za spremembe, ki so v dobro vseh nas. “S predlaganimi davčnimi spremembami razbremenjujejo delo, da bodo zaposleni dobili višje neto prejemke in bo njihova kupna moč večja, s tem pa bo večja tudi domača potrošnja in bomo vsaj deloma nadomestili izpad zaradi zmanjšanja izvoza,” je še povedal Bertoncelj.

V sklopu davčne reforme poslanci odločajo o spremembah zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ter zakona o davčnem postopku.

Bertoncelj je pri tem poudaril, da bi si Vlada želela večjih posegov, a so trenutne možnosti omejene. Dodal pa je, da si Vlada še naprej želi zagotavljati konkurenčno poslovno okolje in mednarodno primerljiv trg dela.

Vlada načrtuje tudi spremembo dohodninske lestvice, ki prinaša zvišanje v vseh petih dohodninskih razredih, za drugi in tretji dohodninski razred pa je predvidena tudi odstotna točka znižanja stopnje davka. Poleg tega pa Vlada predlaga tudi zvišanje splošne olajšave iz 3.302,70€ na 3.500€.

Opozicija bi si želela bolj drznih posegov

Poslanci SDS in NSi si želijo bolj drznih posegov v davčno zakonodajo. Tako so v SDS predlagali dodatno zvišanje davčnih razredov in znižanje stopnje davka za vse, ne zgolj za drugi in tretji razred. Dodatno razbremenitev najvišjega razreda, ki je sicer 50-odstotno obdavčen, so predlagali v NSi, kjer bi v najvišji razred uvrstili zavezance z neto letno davčno osnovo nad 80.000€. Tak je bil sicer tudi prvoten predlog Vlade, ki pa so ga poslanci na seji Odbora za finance znižali na 72.000€.

V NSi so skeptični do novela Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, saj ta prinaša poslabšanje slovenskega davčnega in poslovnega okolja in dodatne obremenitve gospodarstvu, zato te novele in novele Zakona o davku od dobička od osvojitve izvedenih finančnih instrumentov ne nameravajo podpreti.


V Levici so prepričani, da so načrtovane spremembe krivične do tistih z najnižjimi prejemki. Opozarjajo predvsem na velik izpad dohodkov v proračunu in so zato vložili dopolnilo, da dohodninska lestvica ostane nespremenjena. Poleg tega pa nasprotujejo povišanju dohodkov za 5% najbogatejših v Sloveniji, ki jim bo davčna reforma prinesla največ koristi.

Vlada izpada dohodkov na podlagi dohodnine namerava nadomestiti s 27,5 odstotnim obdavčenjem kapitalskih dobičkov. Poleg tega pa uveljavlja tudi minimalno, 7-odstotno stopnjo obdavčitve dohodkov pravnih oseb.

2 komentarja

Komentiraj