Cigler Kralj: Še več za družine z otroki in konec fiktivnega življenja “na sociali”

Foto: Twitter

Po dvigu pomoči ob rojstvu otroka, brezplačnem vrtcu za drugega otroka ob sorojencu v vrtcu ter brezpogojno za tretjega in vse ostale otroke, višjemu plačilu prispevkov polovično zaposlenim zaradi starševstva, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod ministrom NSi nadaljuje politiko podpore in spodbujanja odločanju za družino in otroke. 

Na ministrstvu za delo z danes predstavljenimi spremembami socialne ter družinske zakonodaje ter spremembe zakonodaje s področja trga dela delajo nov korak proti ločitvi družinske in socialne politike ter k preglednejšemu, manj zapletenemu, manj birokratskemu ter pravičnejšemu sistemu, je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi sprememb uvodoma dejal resorni minister Janez Cigler Kralj.

S spremembami želijo poskrbeti, da bi pomoč prejeli tisti, ki jo resnično potrebujejo. Želijo, da bi ljudje enostavneje prišli do informacij o svojih pravicah in ne bi prihajalo do zlorab, prav tako si želijo razbremeniti zaposlene na centrih za socialno delo, da bi imeli ti več časa za delo z ljudmi.

Po novem bo med drugim otroški dodatek postal bolj univerzalen, več dijakov bo upravičenih do državne štipendije, upravičenost do varstvenega dodatka se bo po prvi vlogi preverjala avtomatsko, na trgu dela pa bo spodnujena čim hitrejša vrnitev na delo in čim manj zlorab.

Paket sprememb obsega spremembo treh zakonov, in sicer zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zakona o socialno-varstvenih prejemkih ter zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predloge bo predvidoma v četrtek obravnavala vlada, sledi še obravnava v državnem zboru.

Umik ugotavljanja materialnega položaja pri letnih pravicah iz naslova družinskih transferjev

Prva sprememba bi prinesla konec preverjanja materialnega položaja, predvsem lastništva premoženja pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in subvencije malice in kosila.

»Postopek ugotavljanja materialnega položaja je izjemno zahteven, časovno potraten, ima pa izjemno majhen vpliv na upravičenost ali pa na višino pravice do družinskih transferjev,« je dejal Cigler Kralj.

S tem bi naredili še korak v smer univerzalnega otroškega dodatka, potem ko so s 1. septembrom že omogočili brezplačen vrtec za 2. otroka, ki je v vrtcu skupaj s starejšim otrokom, ter brezpogojno brezplačen vrtec za vsakega tretjega, četrtega in nadaljnjega otroka v družini.

Predlagana sprememba velja le za družinske transferje, ne pa za uveljavljanje pravic do socialnih pomoči, kjer še naprej ugotavljajo materialni položaj, je poudaril minister.

Otroški dodatek se ne bo več upošteval pri ugotavljanju upravičenosti do ostalih transferjev

»Otroški dodatek se ne bo več upošteval med prihodke, ki se upoštevajo pri upravičenosti do ostalih transferjev,« je povedal Cigler Kralj. V praksi bo ta sprememba koristila predvsem družinam z več otroki, kjer bodo lahko tudi polnoletni dijaki obravnavani pravičneje.

Doslej namreč polnoletni dijaki iz družine niso bili upravičeni do državne štipendije, ker so njihovi sorojenci prejemali otroški dodatek. Po novem bo sistem pravičnejši tudi do teh dijakov.

Več mladih upravičenih do državne štipendije

Po sprejemu predlogov bi bilo tudi več mladih upravičenih do državne štipendije, saj bodo sistemu dodali še 7. in 8. dohodkovni razred, s čimer se bo število prejemnikov državne štipendije predvidoma povečalo, je povedal minister za delo.

Upravičenost do varstvenega dodatka po prvi vlogi preverjena po uradni dolžnosti

Spremembe se obetajo tudi starejšim socialno ogroženim. Po prvi vložitvi vloge za varstveni dodatek in dokazovanju upravičenosti, bodo na centrih za socialno delo naslednja leta avtomatsko po uradni dolžnosti odločali o podaljšanju upravičenosti do varstvenega dodatka.

Ministrstvo tudi v spodbujanje in motiviranje ljudi k vključitvi na trg dela ter preprečevanju zlorab

»Sistem trga dela in socialnih transferjev mora spodbujati in motivirati iskalce, da se spet vključijo na trg dela,« je dejal minister, ki dela ne vidi le kot sredstvo preživetja, ampak tudi kot vrednoto. Ljudi zato želijo motivirati, da bi se raje odločili za delo kot za prejemanje socialne pomoči, ki pa mora iti varnostna mreža za ljudi, ki ostanejo brez dela.

Novost je tako, da bi iskalcem zaposlitve, ki jim trenutno po treh mesecih vključitve v evidenco brezposelnih lahko ponudijo delo, eno izobrazbeno stopnjo nižje od dosežene, po novem lahko po šestih mesecih brezposelnosti ponudili tudi delo, dve izobrazbeni stopnji nižje od dosežene.

Drugi ukrep pa je skrajšanje postopka izpisa iz evidence brezposelnih v primeru fiktivnega iskanja zaposlitve. Ta postopek trenutno lahko traja do pol leta, po novem pa naj bi bil krajši.

Možnost podaljšanja vključitve v javna dela

Še ena predlagana novost, namenjena predvsem najbolj ranljivim na trgu dela, pa je podaljšanje vključitve v javna dela z dveh na štiri leta za nekatere težko zaposljive, predvsem starejše.

Spremembe za družine, v pomoč najrevnejšim in za čim nižjo brezposelnost, ki ne smejo ostati spregledane
Nov paket predlaganih sprememb ministrstva za delo kaže aktivno delo v smeri do družin prijazne, socialne, a hkrati za delo vzpodbudne politike.

Gre za spremembe, ki javnost ob protestih, političnih bojih in epidemičnih ukrepih pogosto ne dosežejo, a konkretno in močno vplivajo na družinski proračun, zato je izjemnega pomena, da jih ljudje poznajo. Predlogi kažejo, da se na ministrstvu za delo stvari premikajo in aktivno dela tudi v času, ko so marsikje že začeli predvolilno kampanjo, ki ima mestoma večji javni doseg kot delo za ljudi, ki je v praksi veliko bolj smotrno in je razlog, zaradi katerega imamo in plačujemo minsitre in uradnike na ministrstvih.

Univerzalnost družinskih transferjev oz. letnih pravic tako Slovenijo pelje po poti držav, kjer je odločanje za otroke spodbujano ne glede na materialni položaj družine, hkrati pa je posebej poskrbljeno tudi za ljudi v stiskah. Hkrati pa pregovorno nedelu najbolj prijazna država poskuša obrniti negativni trend fiktivnega iskanja dela in življenja “na sociali”, ki se nekaterim izplača praktično bolj kot, če bi delali, in ljudi sodbuditi k čim hitrejši vključitvi na trg dela.

Posebno luč na te ukrepe meče dejstvo, da trg dela beleži najnižjo brezposelnost v zgodovini Slovenije (3,9 %) ter mnogo podjetij potrebuje delovno silo, hkrati pa se je v letih pred koronakrizo število prejemnikov socialnih pomoči močno povečalo.

23 komentarjev

 1. Jaz bi rekel, da bodo največ profitirali tisti, ki so odprti za življenje. In teh je, koliko se oziram naokoli, precej v katoliških krogih.
  Tudi drugače bi rekel, da je ravno obratno in da s spremembami pred priseljenci pridobijo slovenske družine:
  Recimo da prej Slovenci kot priseljenci pridobijo z ukrepom, da se premoženje ne šteje več pri družinskih transferjih – da dedičem vsak kozolec in krpa zemlje nekdanje kmetije ne zbija višine otroškega dodatka, subvencije vrtca, šolske prehrane in državne štipendije …

  Tudi to, da se državne štipendije omogočijo tudi tistim v 7. in 8. dohodkovnem razredu, gre na roko prej slovenskim družinam.

  Tako da, fantje in punce, imejte otroke in država vas bo pri tem podprla! (vsaj dokler je desna vlada)

  • Franc, strinjam se in veseli me posluh te vlade za družine. Jasno je, da vsak s količkaj soli v glavi raje voli desne vlade, ki za državljane tudi dobro skrbijo, kot za udbokomuniste, ki bi radi zgolj kradli, kradli, krali. Miro Cerar je leta 2015 vsakemu ekonomskemu migrantu, ki je nezakonito prestopil mejo s Slovenijo, namenil (uzakonil) 2.000,00 EUR (dva tisoč EUR) po glavi na mesec. Kaj so dobile slovenske družine? Navadno figo v čelo in prepoved posvojitve otrok brez staršev s strani ljubečih sorodnikov. Komedijant itak nič ni delal, samo pozo modreca in fikusa je glumačil po javni kući in nam serviral Šarcizme, in omogočal ropanje davkoplačevalskega denarja kot vsi udbokučanisti pred njim. Zdaj pa pamet v glavo, mate raje denar usmerjen v pedrsko prevzgojo vaših otrok v šolah ali za njihov otroški dodatek, višjo štipendijo, brezplačni prevoz, brezplačni vrtec, itd.?

   • Ula napiše vedno tako, da meni sploh ni treba! Miselni enojajčni dvojčici sva! Upam pa, da le v toliko različni, da je Ula v privatnem življenju bolj flegma kot jaz, ki taka nisem in mi razmere v državi krepko načenjajo živce! Pri levakih v mojem krogu ne opravim nič in sem se samoizolirala.
    Strašno me skrbi za Slovenijo in demokracijo!

   • A res? Koliko novic o pedofilih v šoli ali pa v cerkvi preberemo na leto? Upaš narediti primerjavo? Je bilo v šolah zlorabljenih toliko otrok kot v cerkvi, v tem francoskem primeru? Cerkev je zločinska organizacija!!! Tista najslabše baže.

   • Berta, kako prikladno. Napad pa kar na cerkev. Cigler bo začel uvajati red v državi, da ne bodo eni sistema samo molzli in lepše živeli brez dela, kot tisti, ki delajo. Na koncu, po levičarsko, ima tisti, ki ne dela, več od transferjev, kot tisti, ki je delal celo življenje in se upokoji. Seveda, za levičarje je to pravično.
    Pravično je tudi, da ti ljudje, ki histerirajo po LJ, v glavnem po LJ; ker drugje, če je kakšen protest – jih uvozijo, dobivajo iz raznih radodarnih organizacij vsaki mesec denar – in to ne malo. BREZ DELA! Sedaj jim bo odklenkalo in se bodo morali zaposliti. CIGLER – ČESTITKE.

    Seveda, “svoje” pa je potrebno nagraditi, kajne! Tako kot v komunističnem sistemu.

  • Veliko besed.

   Zate le namig: ločiš med k in R reprodukcijskima strategijama in ju znaš povezati s slovenskim na eni in albanskim življem na drugi strani?

   Še retorično vprašanje: je kognitivna disonanca atribut svetosti? Tu imam namreč večkrat tak občutek.

   In potem “proticepilce” zmerjajo z ravnozemljarji.

 2. Se opravičujem uredništvu, da to pišem pod napačno novico.

  A danes me je povsem šokirala ignoranca MSM ob novici o nezaposlenosti. Že avgusta smo imeli v Slo. nezaposlenost pri 3.9 % (gleden na podatke OECD), kar je zgodovinsko najnižji procent. Septembra pa je nezaposlenost še nižja. Skratka odlična novica za ljudi. A na MMC Rtvslo je ta novica le na zavihku “gospodarstvo”, ki ga spremlja bolj malo ljudi. Na 24ur pa je po dveh urah od objave že na 18. mestu novic?!? Poleg tega oba portala le povzemata “neodvisni” STA, kjer pa le zapišejo suhe številke, brez bistvenega konteksta: “Najnižja stopnja brezposelnosti v zgodovini Slovenije”!

 3. Von mises tvoj komentar sodi pod gornji članek.
  Ni namreč logično, da si vlada prizadeva ob tako nizki brezposelnosti z kaznovalnimi namesto s spodbujevalnimi ukrepi zmanjševati brezposelnost.
  Aleš pravilno opozarja na dejstvo, da če zakon ni dovolj selektiven, da bodo ti ukrepi koristili prvenstveno priseljencem, ki pa niso volivci desnice in gre torej za strel v prazno tudi z vidika družinske politike in natalitete Slovencev.
  Ne smemo tudi pozabiti, da socialni transferji pomenijo več in ne manj države.
  Obenem pomenijo pritisk na proračun in posredno na davčne obremenitve.
  Podatek, da se je proračun SLO povečal na račun večjih plač zlasti zaposlenih v zdravstvu in zaradi Covid dodatkov ter velike skupine ljudi , ki v resnici ne ustvarja dejanske nove dodane vrednosti nas bi moral bolj skrbeti kot veseliti.

  • A ste se ravno vrnili s kakega razgrajanja po Ljubljani. TAM SO MNOGI PODOBNO pametni !
   Za vas je kaznovalna politika če bleferje ki dobivajo denar pošlješ delat ?
   A lahko ob kritiki KDAJ NAPIŠETE KAJ BI RECIMO VLADA MORALA NAREDITI. OZ. KAJ BI VI NAREDILI, KI ITAK VSE VESTE…
   Aha, zdravniki ne bi smeli dobito dodatkov za covid, pa sestre tudi ne…Genij …

  • Peter, kako prikladno – za lenuhe.
   Kaznovalna polika je, če pošlješ lenuhe delat. Socialni transferji pomenijo udobno življenje kar vrsto let – samo za nekatere.
   Peter, vam mogoče krvavi srce tudi ob misli na tiste, ki v potu svojega obraza ta denar, ki ga ti večni lenuhi vrsto let prejemajo, zaslužijo. ZASLUŽIJO IN NE DOBIJO.
   Socialni transferji za “več države” – veljajo samo za tiste, ki nočejo delati.

   Očitno se vam lenuhi bolj smilijo, ker – grda država – jim bodo našli delo. To pa je v očeh levičarjev nedopustno. In ulica ter histeriranje nam ne uide.

 4. Ljubljana preberi program NSI, poglavje socialna politika in boš ugotovil kaj je treba storiti.
  Očitno tudi NS eno piše v predvolilnem programu drugo pa dela, ko je na oblasti.
  Oz. ne mora izvajati svojega programa, ker mora poslušati SDS ( oz. se usklajevati z koalicijskimi partnerji)
  Pri politika zmanjševanja brezposelnih morajo bit v ospredju stimulacije zato, da nezaposleni sami odprejo s.p ali pa stimulacije delodajalcem, da te ljudi zaposlijo.

Komentiraj