Brezposelnost v EU najnižja na Češkem, v Nemčiji, na Malti in Madžarskem. Kako v Sloveniji?

Brezposelnost tako v Evropski uniji (EU28) kot v evroobmočju (EU19) vse bolj pada. V Sloveniji je malenkost nižja od povprečja na EU28 in še nekoliko bolj od povprečja EU19.

Najmanj brezposelnih pa beležijo nekatere članice EU, s katerimi se po razvoju pogosto primerjamo. Denimo Češka in Madžarska, manj ljudi brez dela kot v Sloveniji pa je tudi na Poljskem, v Estoniji, na Irskem …  

Letošnjega aprila je bila brezposelnost na območju Evropske unije 7,8 %, kar je 0,9 % manj kot aprila lani in najnižja po decembru 2008.

Slednje pomeni, da se je v EU 253 tisoč ljudi manj brez dela kot pred letom dni. Skupaj je brezposelnih še vedno 19,1 milijona.

(klik za povečavo - vir: eurostat)
(klik za povečavo – vir: eurostat)

Nekaj višja pa je brezposelnost v državah evroobmočja, predvsem zaradi Grčije in Španije. V prvi je brez dela kar 23,8 % delovno sposobnih ljudi, v drugi pa 17,8 %. Na celotnem evroobmočju (EU19) je tako brezposelnost 9,3 %, pred letom dni pa je bila 10,2 %.

Španija ima sicer visoko brezposelnost, a ta v tej državi tudi najbolj pada – v zadnjem letu denimo za 2,6 %. Še bolj pa je padla na Irskem (iz 8,4 % na 6,4 %) in na Hrvaškem (iz 13,7 % na 11 %).

Slovenija je s 7,5 % brezposelnostjo na 18. mestu med državami članicami EU. Višjo od nas imajo Latvija, Slovaška, Finska, Francija, Portugalska, Hrvaška, Italija, Ciper, Španija in Grčija.

Brezposelnost po letih v EU28 in EU19 (vir: Eurostat)
Brezposelnost po letih v EU28 in EU19 (vir: Eurostat)

 Med mladimi brezposelnost višja, a tudi upada

Brezposelnost pada tudi med mlajšimi od 25 let. Aprila 2017 je bila v EU28 16,7 %, v EU19 pa 19 %. Še pred letom dni sta bili ti številki 19% in 21,4 %.

Najnižja brezposelnost med mladimi je v Nemčiji (5,8 %), najvišja pa v Grčiji (47,9%), Španiji (39,3 %) in Italiji (34 %).

V Sloveniji je denimo v letu dni padla iz 15,7 % na 13,7 % mlade populacije na trgu dela.

BDP raste, ponovno na račun hitre rasti izvoza in uvoza ter domače porabe
V letošnjem prvem četrtletju je bil bruto družbeni proizvod Slovenije za 5,3 % višji kot v istem obdobju lani, je razvidno iz podatkov Statističnega urada RS.

Domača poraba je v tem času narasla za 5 % glede na enako lansko obdobje (končna poraba za 3,4 % in bruto naložbe za 10,5 %). Znotraj končne porabe so največ z nakupi proizvodov, storitev in trajnih dobrin največ prispevala gospodinjstva.

V prvem obdobju letošnjega leta pa sta močno porasla tudi uvoz in izvoz. Prvi se je povečal za 8,8 %, drugi pa za 8,7 %. Slovenija še vedno beleži visok zunanjetrgovinski presežek, kar pomeni, da veliko več izvažamo kot uvažamo.  

1 komentar

Komentiraj