Mramor: breposelnost med mladimi upada, pričakujemo lahko manj zadolževanja

Ministrstvo za finance je danes na novinarski konferenci predstavilo doseške na finančnem področju v prvem letu mandata Cerarjeve vlade.

Minister dr. Dušan Mramor je predstavil statistiko, da se je v obdobju enega leta povečalo število zaposlitev za 9.301. Število delovno aktivnih je naraslo za 12.057. Kar najbolj veseli je dejstvo, da se je delež brezposelnosti med mladimi znižal z 20,4% na 16,7%.

Zaradi po Mramorjevem mnenju odločnega ukrepanja, sej je povrnilo zaupanje mednarodnjih investitorjev, kar je ključnega pomena za oživljanje gospodarstva. To je pomagalo k izboljšanju bonitetne ocene in s tem k cenejšemu zadolževanju.

Minister Mramor namenil še nekaj besed nadaljnim aktivnostim, ki jih bo ministrstvo za finance izvajalo v prihodnje. Poudarek bo na nadaljevanju procesa privatizacije in prestrukturiranja podjetij ter zmanjševanju proračunskega primankljaja.

Obljubil je tudi poenostavitev davčnih postopkov in zmanjšano davčno obremenitev dela.

Največ prahu bo najbrž dvignila nova obljuba davka na nepremičnine in napoved, da se v naslednjem letu pričakuje 400 miljonov manj zadolževanja, kot v prejšnjem letu.

Slovenija okreva, a v glavnem ne po lastni zaslugi
Slovenija nedvomno je na poti okrevanja, čeprav je za to sama bolj malo storila, saj pravih strukturnih reform ni bilo.

S težav nas vlečejo ugodne razmere na trgih naših največjih zunanjetrgovinskih partneric ter rast potrošnje, kar je posledica zaupanja ljudi, da je najhujše mimo in se v državi stvari obračajo na bolje.

Razbremenitev dela je nujna, saj je ta v Sloveniji, saj med najvišje obdavčenimi v EU. Pričakujemo pa lahko, da bo vlada namesto tega dvignia obdavčitev kapitalskih prihodkov.

 

Komentiraj