Boštjan M. Zupančič: Posvojitev nikoli ne more biti pravica, je privilegij

V svojem komentarju na Siol.net se Boštjan M. Zupančič najprej do referenduma najprej zavzame nevtralno stališče in v tej drži tudi piše celoten prispevek, katerega namen je razjasnjevati, ne prepričevati.

Najprej pove, da v pravu obstaja diskriminacija (ločevanje med subjekti), vendar se ta deli na dopustno (ki loči navadne državljane od obsojenih) in nedopustno. Po 14. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah, enako kot po slovenski ustavi, je ena od nedopustnih diskriminacij tudi zaradi osebnih okoliščin.

Ob tem Zupančič ob različnih primerih pojasnjuje, da glede tega če “je istospolnost dveh partnerjev taka “druga osebna okoliščina” (ustava) ali “other status” ali “toute autre situation” (EKČP), pri kateri razlikovanje ni dovoljeno, na Evropskem sodišču ni pavšalnega odgovora.”

Med drugim piše o svojem delu na ESČP v primerih, ko so dobili za presojo domnevne kršitve pri posvojitvi v istospolni zakonski zvezi. Pri tem Zupančič pravi, da posvojitev nikoli ne more biti pravica, ker gre za privilegij, vendar sam postopek ne sme biti diskriminatoren. To pojasni na dveh primerih, E. B. proti Franciji (2008) in X. proti Avstriji (2013).

“Je pa očitno, da je kakršnakoli posvojitev – tudi pri raznospolnih partnerjih! –vedno le privilegij in ne pravica. Formalizirati posvojitev bi pomenilo organom socialnega skrbstva, psihologom, psihiatrom itd. vzeti potrebno diskrecijo pri odločanju.”

V nadaljevanju se dotakne tudi primera sklenitve zakonske zveze dveh partnerjev enakega spola ter ugotavlja, kaj bo prinesel referendum in kakšni bodo po vsej verjetnosti nadaljnji postopki glede na to, katera stran bo zmagala.

“Če bo izid referenduma za zagovornike istospolne zakonske zveze ugoden, za nasprotnike pa neugoden, bodo ti v skladu z zadevo Thlimenos proti Grčiji zatrjevali, da zakon ne vzpostavlja razlik tam, kjer bi jih moral.” Diskriminacija je namreč tudi to, pojasnjuje Zupančič, kar se je pokazalo v zgoraj omenjeni zadevi, da se primere, ki bi se morali obravnavati različno, obravnava enako kot večino.

Celoten prispevek z natančnejšimi razlagami in opisi primerov ter povezave do dokumentacije le-teh, si lahko preberete na straneh portala Planet Siol.net.

Komentiraj