Begunci v Nemčiji: izziv in priložnost

Leta 2014 je Nemčija prejela 200.000 prošenj za azil, letos naj bi sprejela 800.000 ljudi.

To je za državo izziv, ki se ga loteva tako, da ljudem v državi ponudi dolgoročne možnosti za bivanje.

Integracija s poklicnim izobraževanjem in zaposlovanjem je najboljše orodje za uspeh. Tako imajo begunci v Nemčiji dostop do poklicnega usposabljanja in pripravništva. V panogah, kjer podjetja ne najdejo usposobljenega kadra s kvalifikacijami, ki jih mnogi begunci imajo, država spodbuja zgodnjo identifikacijo teh kvalifikacij, šolanje in zaposlitev beguncev, posebej mladih.

Integracija v podjetju pa se začne z znanjem jezika, kar je nujno v panogah, kjer prihaja do stika s strankami. Zato je pomembno hitro vključevanje beguncev v jezikovne tečaje.
Drug izziv so dolgi azilni postopki, ki so ovira za podjetja, ki bi beguncem rada ponudila delo in poklicno usposabljanje, za begunce pa je to čas negotovosti. Zvezni urad za migracije in begunce zato povečuje število zaposlenih.

Potrebni pa sta tudi odprtost in strpnost, da bi ljudje lahko v miru živeli skupaj. Dobrodošlica drugačnim in ustrezne strukture za njihovo vključitev v družbo s projekti in povezovanjem so pri tem ključnega pomena. Na novo prispeli ljudje v Nemčiji prejemajo podporo in svetovanje o pravnih postopkih, vseh področjih življenja in zaposlitvijo v Nemčiji.

Komentiraj