Anketa z ulice: na decembrskih dogodkih brez strahu pred terorizmom, migrante bi v svoje mesto sprejeli (video)

Uredništvo
0

Teroristična grožnja Evropi in migrantska problematika sta ta čas eni glavnih tem, ki najbolj zanimajo ljudi, tudi v Sloveniji. 

Vprašanji se namreč vsaj posredno dotikata tudi naših življenj, načina in kvalitete bivanja v naši Zahodni demokratični družbi.

V veselodecembrskem času, ko se ljudem sicer po glavi vrtijo precej bolj prešerne misli in jih zaposlujejo drugačne vrste opravki, smo se na podali na ulice preveriti, koliko prvi dve tematiki ljudi v predbožičnem času dejansko obremenjujeta.

Za razliko od tovrstnih uličnih anket v drugih medijih, ki so po večinoma opravljene v Ljubljani, smo se mi podali na trge knežjega mesta Celje, ki ta čas živi v tradicionalni zimski pravljici.

Celjanom smo zastavili sledeča vprašanja:

  1. Začele so se veselodecembrske božične prireditve. Imate glede na teroristični napad v Parizu kaj pomislekov pri udeležbi katere izmed njih v Celju?
  2. Če bi dobili nagrado, da novo leto preživite v Parizu, bi jo sprejeli, ali bi se izletu zaradi varnostnih razlogov odpovedali?
  3. Slovenija ima na voljo okoli 7.000 kapacitet za namestitev migrantov čez zimo, od tega je namenjenih 250 nastanitvenih mest v kajuhovem dijaškem domu v Celju. Bi vas motilo, če bi ti migranti prezimili v mestu Celje?

Strahu pred obiskom množičnih prireditev v Celju ni

Med desetimi intervjuvanci ni niti en rekel, da se zaradi vseh terorističnih napadov ne bi udeležil prireditev v Celju. »Slovenija, sploh pa ne Celje, kot relativno malo mesto, se mi ne zdi »zanimivo« za teroristični napad« je povedala Tina Ožvald, s čimer pa se strinja tudi Janja Đaković, ki pravi, da se v mestu Celje počuti varno. »Vsak terorizem ima namen izvajat teror nad ljudmi in jih držati v strahu,« je svoje mnenje izrazil Matija Kovač in dodal, da nanj to ne vpliva in se bo prireditev udeleževal tako kot leta poprej.

Malo več odstopanj, če temu lahko tako rečemo, je bilo pri drugem vprašanju, kjer smo intervjuvance vprašali, če bi novo leto preživeli v Parizu.

Do potovanja v Pariz skeptični

Pet intervjuvancev je na to vprašanje odgovorilo z ne, predvsem iz varnostnih razlogov. Tina Ožvald je pri tem izpostavila izkušnjo njene prijateljice, ki je pred kratkim obiskala Pariz. »Večina stvari, lokacij, kjer se lahko množica zbira, je zaprtih, tekem ni, večji lokali so zaprti, po ulicah hodijo samo vojaki in specialci« je povedala in dodala, da se po besedah prijateljice v zraku žal čuti napetost.

Na drugi strani so preostali bili mnenja, da je destinacija dovolj zavarovana in se tako novoletnega rajanja v Parizu ne bi branili.

Migranti čez zimo v Celju? Nekaj pomislekov, a večina bi jih sprejela

Z vprašanje »Bi vas motilo, če bi migranti prezimili v Celju« so nas bolj kot »ja/ne« zanimali njihovi razlogi. Mnenja med sabo vseeno niso bila tako različna, kot bi morda na prvo žogo lahko sklepali.

Med desetimi sta zgolj dva povedala, da ju to moti. Pri tem je Drago Strašek povedal, da je dolžnosti vsakega, da svojo domovino ščiti in jo ohranja. Kot Slovenijo branimo mi, bi tudi migranti morali braniti in ščititi svojo. Matic Polutnik je pri tem dodal, da ga skrbi predvsem dejstvo, da to niso navadni tujci. »Drug narod, druga kultura, druga vera. Ne moremo se razumet na enak način, kot se med sabo razumemo Evropejci« je povedal in dodal, da bi v primeru neintegriranja migrantov lahko prišlo do večjega nasilja.

Na drugi strani so preostali bili mnenja, da je migrantom potrebno pomagati in kot je povedala Ljubica Strašek: »Tudi oni morajo nekje biti«.

Denis Pevec je mnenja, da smo kot soljudje odgovorni za vse ostale ne glede na poreklo in veroizpoved, Janja Đaković pa je izpostavila, da bi tudi nam bilo prav, če bi nam v podobni situaciji drugi pomagali.

»Omogočiti jim moramo čim bolj kvalitetno bivanje in si samo želeti, da se morda še kdo izmed njih kasneje integrira v našo družbo in jo obogati s svojo prisotnostjo« je odgovoril Matija Kovač. Tako Marko Trofenik kot Katja Guček sta se strinjala, da je pomembno poudariti, da s tem nimata problemov, dokler te osebe ne povzročajo škode (uničevanje spomenikov, neredi itd.) in ne vsiljujejo svoje vere.

Trije izmed sodelujočih so nam bili pripravljeni svoje mnenje zaupati pred kamero. Poglejte, kaj so nam povedali:

Prispevek novinarke Kristine Strašek je bil prvotno objavljen spletnem mediju Celje.info

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime