Kako bi stranke reševale probleme demografije in množičnih migracij

Embed from Getty Images
V zadnjih dneh predvolilne kampanje za državnozborske volitve lahko na Domovini spremljate povzetke stališč političnih strank glede najpomembnejših tem. Že v preteklem mandatu so bile migracije pomembna tema, glede na trenutno dogajanje v svetu pa zgleda, kot da se bo ta problem v prihodnosti še povečeval.

Razmerje med upokojenci in zaposlenimi pada, delež starejših naj bi leta 2030 znašal kar 25%. Rodnost v Sloveniji je nizka, pod povprečjem EU in premajhna za obnavljanje slovenskega naroda. Velik je pritisk na pokojninsko in zdravstveno blagajno, prebivalstvo se stara, vedno več je upokojencev.

Kakšno je mnenje političnih strank o migracijah, ali bi odstranili žico z meje in kako bodo varovali schengensko mejo ter na kakšen način reševati demografska vprašanja preberite v nadaljevanju.

Izpostavljena stališča strank glede migracij, demografije in pokojninske problematike (iz programov in iz soočenj)

SMC: Ustanovitev demografskega sklada, spodbujanje novih zaposlitev v dejavnosti skrbi za starejše, invalide in druge osebe potrebne pomoči za lažje samostojno življenje, doma ali v različnih oblikah varstva. Usmeritev stanovanjskih skladov v ugoden najem/gradnjo za
mlade, mlade družine in starejše. Krepitev vojske in policije. (program)

SDS: Uvedba demografskega sklada, ureditev sistema dolgotrajne oskrbe starejših ljudi. Možnost, da upokojenci tudi po upokojitvi še vedno delajo, ob tem pa plačujejo vse ustrezne prispevke. Spodbujanje družinske politike z znižanjem DDV, spodbujanje investicij za nepremičnine (za vsakega otroka se 20% glavnice odpiše), družinska najemnina, spodbude za več rojstev. Ne podpirajo begunskih kvot, vsaka država naj poskrbi za svojo lastno varnost. Dosledno izvajanje in varovanje Schengenske meje. Tistim, ki so begunci pa nuditi ustrezno zatočišče. (program)

DeSUS: Uveljavitev individualnih računov zavarovancev, ki bodo omogočili zavarovancu vpogled v stanje vplačanih prispevkov in takojšen preračun višine pokojnine. Pokojnine se bodo usklajevale 70%  z rastjo plač  in 30 % z rastjo inflacije. Ukine se drugi steber pokojninskega zavarovanja. Ustanovitev urada za starejše in zagovornika za starejše. (program)

SD: Ustavitev trenda padanja pokojnin, uveljavitev minimalne pokojnine 500€, vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe ter uvedba rezervnega demografskega sklada. Višja dohodninska olajšava za družine, omogočanje lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Slovenija je v času krize ostala humanitarna država. Pokazali smo humanost in smo pomagali sočloveku. Posodobitev sistema nacionalne varnosti. (program)

NSi: Tristeberna pokojninska reforma z uvedbo obveznega drugega stebra. Drugačen koncept pokojninske reforme, del denarja bi se nalagal in v pokojninskih skladih plemenitil. Davčne olajšave za družine, omogočanje lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, sofinanciranje učenja sodobnih metod naravnega načrtovanja družin s strani zdravstvene zavarovalnice. Službe, stanovanja in pozitiven odnos do usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Zaprtje meje in jasno sporočilo migrantom, da je slovenska meja neprodušno zaprta. Varovanje meje s policijo in vojsko. Mejo je potrebno zapret zaradi varstva življenj migrantov. (program)

Levica: Ustavitev odhajanja mladih v tujino s pravičnim plačilom za pravično delo. Dvig minimalne plače, z njo pa se bo dvignila tudi druge plače, s tem pa bo več vplačil v pokojninsko blagajno. Nihče, ki je delal polno delavno, ne bi smel imeti pokojnine pod 630€. Povišanje odmernega koeficienta za pokojnino. Human odnos do beguncev, prenehati moramo s konfliktom na Bližnjem vzhodu, izstop iz zveze NATO.  Subvencionirano varstvo otrok, podaljšanje porodniškega dopusta, širjenje očetovskih pravic. (program)

LMŠ: Najnižja izplačana pokojnina naj ne bo pod 600€, celovita pokojninska reforma. Možnost, da upokojence normalno delajo naprej, ob tem pa prejemajo pokojnino. Temelj je ustrezna gospodarska rast, nove zaposlitve in s tem več prispevkov  v pokojninsko blagajno. Vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe starejših, spodbujanje alternativ domovom za ostarele. Slovenska meja naj se ustrezno varuje, tudi z ograjo na meji. (program)

SLS: Več bo potrebno vplačevati v pokojninsko blagajno: zvišanje dodane vrednosti na zaposlenega. Lažna solidarnost s sprejemanjem migrantov: preko naše meje smo dokazano spustili teroriste, migrantska kriza ni pod nadzorom. Pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega problema (subvencioniranje najemniških stanovanj), ustrezen sistem varstva za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. (program)

Čuš in Zeleni: Usklajevanje pokojnin vsakih 5 let, spodbujanje novih bivalnih kapacitet za starejše. Demografija kaže, da bo do dviga upokojitvene starosti prišlo. Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje, meja naj ostane zaprta, nasprotovanje kvotam. Jasno sporočilo, da se ne da čez mejo. Migranti v Beli Krajini onemogočajo razvoj turizma. (program)

Dobra država: Varnostno preverjanje migrantov in ločevanje med begunci in ekonomskimi migranti, boljša opremljenost vojske in policije. Spoštovanje Schengenske meje na meji s Hrvaško in večji nadzor. Menjava bodeče žice s panelnimi ograjami, dodatna sredstva za varovanje. Vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe starejših, finančne spodbude za mlade družine. Polna pokojnina za polno dobo ne bi smela biti nižja kot je prag revščine. (program)

LNBP: Ukinitev vseh izjemnih pokojnin, razen za izjemne kulturne, znanstvene ali športne dosežke. Okrepitev nadzora na mejah zaradi preprečevanja nezakonitega priseljevanja.
O tem, kdo prestopa državno mejo, mora odločati država, ne pa tihotapci ljudi. Šengenska meja 2018 naj bo na hrvaško-srbski meji, ne pa na slovensko-hrvaški meji. (program)

Video soočenja predstavnikov Dobre države, Socialnih demokratov, Nove Slovenije, Čuša in Zelenih ter Slovenske ljudske stranke (samo tema migracij in varnosti, 15 minut):

Video soočenja predstavnikov Liste Marjana Šarca, Levice, Slovenske demokratske stranke in Združene desnice (samo tema migracij in varnosti, 10 minut): 

Video soočenja predstavnikov Dobre države, Socialnih demokratov, Nove Slovenije, Čuša in Zelenih ter Slovenske ljudske stranke (samo tema demografije in pokojnin, 18 minut):

Video soočenja predstavnikov Liste Marjana Šarca, Levice, Slovenske demokratske stranke in Združene desnice (samo tema demografije in pokojnin, 13 minut):

1 komentar

Komentiraj