Ameriška vojakinja ob službo in pred sodišče zaradi citatov iz Svetega pisma

Najvišje vojaško sodišče v ZDA bo obravnavalo primer marinke Monife Sterling, ki se na to sodišče obrača zaradi prepričanja, da ji je bila kršena pravica do verske svobode. Dobila je namreč ukaz, da mora odstraniti stavke iz Svetega pisma, ki jih je imela nalepljene na steni svojega delovnega mesta, kar ni hotela storiti.

Primer je star že več kot dve leti, saj je Sterlingova že maja 2013 zavrnila ukaz o tem, da mora odstraniti napis iz Biblije. V začetku letošnjega leta je vojaško prizivno sodišče odločilo proti marinki in v obrazložitvi zapisalo, da bi se večja krivica kot njej zgodila vojakom, ki bi bili prisiljeno “evangelizirani” prek njenih napisov.

“Primer je jasen. Vsak vojak ki bi se približal njeni mizi, bi bil izpostavljen bibličnim citatom v vojaškem delovnem prostoru.”, je takrat odločilo sodišče. Sterlingova se je s svojimi odvetniki odločila za pritožbo na najvišjo vojaško sodišče.

Kronologija primera

Pred dvema letoma se je torej zgodil incident, ki zelo razburka vojaško javnost v ZDA.

V vojaškem kampu Lejeune v Severni Karolini je namreč marinka Sterlingova imela na svojem delovnem mestu tri napise iz svetega pisma, ki si sporočali – (Izaija 54, 17): “Nobeno oblikovano orožje ne bo uspelo proti tebi.”

Njen nadrejeni je nekega dne videl citate in ukazal, da jih odstrani. Sterlingova se je branila s pravico do verske svobode iz prvega amandmaja ameriške ustave, ter trdila da ima pravico do osebnih predmetov na delovnem mestu, kot vsi njeni sodelavci.

Naslednjega dne je vojakinja našla svoje citate v smeteh. Citate je ponovno namestila in spet so se znašli v košu za odpadke.

Prvega februarja 2014 je bila marinka Sterling poslana pred vojaško sodišče z obtožbo o neizpolnjevanju ukazov. Branila se je  tudi s trditvijo, da nikoli nihče od njenih sodelavcev ni izrazil , da bi imel kakšne probleme z njenim zapisom.

Vojaško sodišče in nato še vojaško prizivno sodišče sta odločili proti Sterlingovi. Od takrat je na neplačanem dopustu, torej ne sme opravljati vojaške službe, drugega dela ne more najti. Zaradi obtožbe pa tudi ni upravičena do državnih pomoči ali veteranskega statusa.

Njen odvetnik Berry je zelo vesel, da se bo vojakinja imela možnost zagovarjati tudi pred najvišjim vojaškim sodiščem v državi. “Sterlinogiva verjame, da bi njene verske pravice ne bi smele biti kršene samo zato, ker to od nje zahteva nadrejeni. Zasluži si, da bi sodišče odločilo v njen prid, kakor si zaslužijo to tudi vsi ostali vojaki in vojakinje, ki prakticirajo svojo vero.”

Religijska sestava ameriške vojske

V ameriški vojski služi v redni vojski skupaj z rezervo približno milijon vojakov in vojakinj. Od tega je redne vojske okrog 543.000. Podatke o verujočih v ameriški vojski za leto 2009, ki so zadnji znani, si lahko ogledate v spodnji razpredelnici. Neverujočih je po teh podatkih 26.3% vojakov, neopredeljenih pa 46.890 vojakov in vojakinj. V razpredelnici je razvidno tako stanje v celotni vojski, kot tudi v posamezni vojaški strukturi naprimer letalstvu.

Največ je rimokatolikov, nekaj več kot 105.000, sledijo baptisti ter vojaki, ki so se opredelili za kristjane, vendar brez točne opredelitve kateri cerkvi pripadajo.

religious.stats.page1

vir: cnn
vir: cnn

 

 

Komentiraj