Protest proti političnemu obračunu z Novo univerzo

Uredništvo
1
Vodstvo Nove univerze je objavilo pismo, v katerem so se odzvali na ostro razpravo, ki je potekala v državnem zboru ob sprejemanju 6. paketa protikoronskih ukrepov. Z njim je želel zakonodajalec uveljaviti podaljšanje roka za izpolnjevanje akreditacijskih pogojev za visokošolske zavode. Razprava pa se je sprevrgla v obračun z Novo univerzo. Ta določenemu delu politike že od ustanovitve ni po godu, obenem pa naj naj bi ta od podaljšanja roka imela tudi največje koristi, saj naj trenutno ne bi izpolnjevala akreditacijskih pogojev.
Njihovo pismo objavljamo v celoti:

Spoštovani študenti, profesorji in alumni,

iztekajoči teden se bo zapisal v zgodovino slovenskega parlamentarizma, demokracije in Nove univerze. Še nikdar doslej v zgodovini samostojne slovenske države se ni zgodilo, da bi del političnega prostora, ki ga predstavljajo stranke postkomunistične levice, tako brutalno, lažnivo in zavajajoče zlorabil parlamentarno razpravo za neposreden politični obračun z zakonito ustanovljeno in delujočo univerzo, kot avtonomno visokošolsko institucijo. Še nikdar doslej se niso tako neposredno in propagandno tovrstni politični zlorabi pridružili tudi mediji. Pljuvalo, kriminaliziralo, politično diskreditiralo in poniževalo se je vodstvo, študente in alumne Nove univerze, ki v politični razpravi sploh ni bila slišana, saj k njej ni bila nikoli povabljena. Mediji pa so vse naše odgovore selektivno povzemali in jih tako skrotovičeno potvorili.

Precejkrat so nas že poskušali zaustaviti in ukiniti. Bela knjiga oblastnih ukrepov za ukinitev Nove univerze jih kronološko dokumentira. Vsi poskusi in ukrepi od akreditacije leta 2008 do danes so bili preprečeni – zaradi pritožb Nove univerze v akreditacijskih upravnih postopkih, zaradi dobljenih sodb sodišč. In slednjič so bili preprečeni tudi včeraj. Na podlagi odločitev slovenske vlade, zainteresiranega odbora Državnega zbora za izobraževanje, matičnega odbora za finance in plenarne seje parlamenta.

Zavrnitev predlogov političnih strank Levica, SD, SAB in LMŠ, da se zavrne 57. člen PKP6 in da se zavrne odlog veljave tega člena na leto 2022, ima za Novo univerzo pomembno posledico. Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) preprečuje sprejem iz ozadja globoke države, ki je v tem tednu pokazala svoje konkretne politične obraze, načrtovane nezakonite odločitve v odprtem postopku za podaljšanje akreditacije Nove univerze. V sedanjem postopku Nova univerza namreč izpolnjuje vse zakonite pogoje in merila za svoje delovanje. NAKVIS bi v zaključku postopka moral ugotoviti, da Nova univerza izpolnjuje vse pogoje iz 14. člena zakona, vključno z izvajanjem vseh petih področij študijskih programov na drugi ravni klasifikacije KLASIUS in z njimi povezanih znanstveno-raziskovalnih disciplinah po klasifikaciji Frascati.

Tudi če bi NAKVIS na podlagi pravno, strokovno in nomotehnično nepravilnega tolmačenja zakona sprejel nezakonito stališče, da Nova univerza ne izpolnjuje pogoja vseh zahtevanih področij in disciplin, bi moral sprejeti končno pozitivno odločitev o podaljšanju akreditacije. Zakaj: ker 51.r člen Zakona o visokem šolstvu pogojuje odločitev o nepodaljšanju akreditacije samo v primeru, če je ta “večja nepravilnost ali neskladnost” bila podana skozi celotno sedemletno akreditacijsko obdobje, ki se preverja – v primeru Nove univerze od aprila 2013 do septembra 2020. Nezakonito domnevana nepravilnost pa bi v primeru Nove univerze trajala zgolj od začetka leta 2017 do septembra leta 2020, torej ne zahtevanih sedem let, ampak samo zadnja tri leta.

Nekatere uradne izjave predstavnikov NAKVIS in (še posebej nekdanjih političnih funkcionarjev) ministrstva namreč kažejo na njihovo prejudiciranje prav take dvakrat nezakonite odločitve, torej na njihovo “med tovariši” sprejeto interno politično in represivno ideološko odločitev, da se Nova univerza z nezakonitim sklepom agencije ukine. Prav to namero in nakano sta slovenska vlada in slovenski parlament včeraj zakonito in ustavno skladno preprečila s sprejemom 57. člena PKP6. Po 12-letnih zavrnjenih in neuspešnih poskusih zaustaviti Novo univerzo, jo ovirati in končno tudi ukiniti, je bila včeraj pred očmi vse slovenske javnosti doslej dosežena najpomembnejša zmaga Nove univerze za prevlado načela pravne države, vladavine prava, avtonomije univerze ter njenih pravic do svobode izobraževanja in znanosti. Z Novo univerzo so bile hkrati zaščitene zakonite in ustavne pravice tudi vseh drugih slovenskih visokošolskih zavodov v primerljivih situacijah, zlasti v času letošnje zdravstvene krize in ukrepov za zajezitev epidemije. Nova univerza je akademska skupnost treh rednih in šestih pridruženih članic – fakultet, kolidžev in visokih šol, 3500 študentov, 3400 diplomantov, 120 profesorjev in njihovih sodelavcev.

 

Nova univerza je tudi intelektualno prodorna in ustvarjalna skupnost raziskovalcev, avtorjev znanstvenih in aplikativno raziskovalnih projektov. Ima sijajno knjižnico, univerzitetno založbo, Akademski forum in Alumni zvezo ter številne ugledne mednarodne študijske, založniške in znanstvene povezave. Njeni profesorji se redno uvrščajo med najvplivnejše slovenske pravne strokovnjake ter najbolj citirane akademike v Sloveniji. Nova univerza je neodvisna akademska skupnost, zavezana načelom intelektualnega poštenja, kot zasebno visokošolsko institucijo pa jo varujeta tudi ustavni načeli svobodne gospodarske pobude in univerzitetne avtonomije.

Nova univerza je avtonomna in nepristranska v razmerju do institucij in subjektov oblasti in politike. Pri svojem znanstvenem in izobraževalnem poslanstvu je zavezana zgolj iskanju znanstvene resnice pri izvajanju svojega izobraževalnega poslanstva v korist svojih študentov. Ničesar ni dolžna nobeni vladi ali stranki. Pri tem se Nova univerza pridružuje vsem ljudem dobre volje v sodelovanju s svojimi študenti in profesorji pri iskanju najboljših razvojnih možnosti, načrtov in programov za dobrobit slovenskih državljank in državljanov ter njihove države.

Po včerajšnjem dnevu je danes nov dan, ki nas navdaja z novim optimizmom in z neomajno vero v še hitrejši napredek akademske skupnosti Nove univerze!

Za Novo univerzo:

dr. Matej Avbelj, rektor

dr. Darko Darovec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost

dr. Marko Novak, prorektor za študijske in študentske zadeve

dr. Peter Jambrek, predsednik Nove univerze

dr. Gorazd Justinek, dekan Fakultete za državne in evropske študije

dr. Jernej Letnar Černič, dekan Evropske pravne fakultete

dr. Polona Tratnik, dekanica Fakultete za slovenske in mednarodne študije

Robert Smrekar, predsednik Alumni zveze

Ivan Kramberger, predsednik Študentskega sveta

1 komentar

 1. Eden od ključnih problemov (ne)verodostojnosti medijev je tudi t.i. projekt preusmerjanja pozornosti.
  Nova univerza bo zagotovo, dokljer bomo imeli oblast zelo dobro uredila vse svoje probleme, zato je pisanje o političnem obračunavanju z njo tipičen primer ” PREUSMERJANJA POZORNOSTI”
  Ključni problem Slovenije je ali in kako bo preživelo gospodarstvo glede na ukrepe Kovid, ki ga vlada ne zna ali noče rešiti je kreditiranje gospodarstva po t.i.
  državni jamstveni shemi. Ključen problem je zakaj ta shema ne deluje, kar ima katastrofalne posledice za gospodarstvo.
  Jasna je tudi analiza zakaj ne deluje:
  Za posojila z državnim jamstvom so se zanimala številna slovenska podjetja, a so si premislila. Za to so navedla več razlogov:
  – vse prej kot enostavni postopki najetja kredita s poroštvom države. Zapleteni postopki glede predložitve dokazil in dokumentacije za izpolnjevanje pogojev so tudi po mnenju Združenja bank Slovenije (ZBS) glavni razlog, da komitenti v večji meri ne koristijo teh kreditov.

  – visoke obrestne mere, ki so po neuradnih informacijah celo višje od tistih na trgu + plus plačilo stroškov za zavarovanje. Zato so tisti, ki so lahko (so izpolnjevali pogoje), raje najeli komercialne kredite brez poroštva.

  – zaskrbljenost tako podjetij kot komercialnih bank.
  Prve skrbi, kaj se bo zgodilo ob izteku posojila z državnim poroštvom in ali bodo morala v celoti vrniti izposojena sredstva. Še posebej, ker brez poroštva ne bi dobila posojil. Banke pa ne vedo, ali jim bo država ob bankrotih podjetij sploh pokrila izgube pri kreditnih obveznostih in pod kakšnimi pogoji. Že tako ali tako država pri malih in srednjih podjetjih jamči za 80 odstotkov posojila, pri večjih pa za 70 odstotkov.
  Lahko bi napisali članek zakaj se Počivalšek in Širca ne vsedeta in poenostavita postopke ter
  opredelite za kakšno zavarovanje države gre prvovrstn- (na prvi poziv) ak+lio mkaj drugega.
  In še ravno NSi je tista stranka, ki ima v programu največ besed o ustvarjanju pogojev za razvoj in rast gospodarstva.
  A vse bolj očitno je da ”gospodarske teme” niso prvovrstne teme te vlade.

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime